11. septembrī Preiļu novada uzņēmējdarbības centrā notiks seminārs „Vietējo produktu mārketings”

11.09.2014.

Pilna informācija par semināru (PDF) 

Norvēģijas finanšu instrumenta līdzfinansētās programmas „Kapacitātes stiprināšana un institucionālā sadarbība starp Latvijas un Norvēģijas valsts institūcijām, vietējām un reģionālām iestādēm” projekts „Reģionālās politikas aktivitāšu īstenošana Latvijā un reģionālās attīstības pasākumu izstrāde” 

Seminārs „Vietējo produktu mārketings”

Norises vietas un laiks: 11.09.2014 plkst. 10.00 Preiļu novada uzņēmējdarbības centrs, Kooperatīva ielā 6, 3.stāvs, Preiļos

Semināra mērķauditorija:

Latgales plānošanas reģiona pašvaldību pārstāvji, Latgales plānošanas reģiona komercdarbības konsultanti, uzņēmēji, augstākās izglītības iestāžu, zinātnes institūciju pārstāvji, esošie un potenciālie vietējo produktu ražotāji – mājražotāji, kuri ir vai nav reģistrējušies PVD, kuru juridiskais statuss ir „zemnieku saimniecība” vai pašnodarbinātais vai tml. un izveidoto zaļo tirgu apsaimniekotāji; u.c. interesenti.

Semināra valoda: Latviešu

Semināra programmas anotācija:

Semināra programma ietver informāciju vispārīgu situācijas raksturojumu par Mājražošanu Latvijā, dažādiem mītiem un patiesībām par šo nozari kā arī par dažādām vietējo produktu atbalsta sistēmām kā arī ieskatu Vietējo pārtikas ķēžu darbībā. Programma paredz dalībniekiem iespēja uzzināt par to, kā organizējams tirgus un kā veicama tā vadīšana.

Apmācības ietver informāciju par jaunu produktu un tā dzīves ciklu. Apmācību programma paredz arī informāciju kā piedāvāt degustācijai un pārdot vietējos produktu. Tiks sniegta informācijas par tirgus izpēti un produkta virzīšanu tirgū, iepakojumu un produkta pasniegšanas veidiem. Svarīga sadaļa būs veltīta pārdošanas iemaņām un tirdzniecības izplatīšanas kanāliem un tirdzniecības procesam.

Pilna informācija par semināru (PDF) 

Pēdējās izmaiņas: 23.10.2018.