27. augustā Latgales uzņēmējdarbības centrs organizē semināru – diskusiju par valsts kontrolējošo iestāžu un Latgales uzņēmēju sadarbības veicināšanu

27.08.2014.

Latgales uzņēmējdarbības centrs (LUC) 27.augustā Daugavpilī, Marka Rotko mākslas centrā organizē semināru – diskusiju par uzņēmējdarbības vidi Latgales reģionā un pasākumiem tās uzlabošanai.

Viens no LUC izveides mērķiem ir risināt pastāvošās problēmas attiecībā uz institucionālo atbalstu uzņēmējdarbībai un birokrātisko sliekšņu samazināšanu uzņēmēju – valsts pārvaldes attiecībās. Semināra laikā LUC vadītājs V. Stankevičs sniegs informāciju par centra darbību, tā lomu valsts institūciju un uzņēmēju sadarbības vienkāršošanā. Latvijas Darba devēju konfederācijas reģionālās attīstības un sociālā dialoga koordinatore S. Baltace informēs par iespējām reģiona uzņēmumiem sadarboties ar pārvaldes institūcijām, sadarbības pozitīvo ietekmi uz uzņēmuma konkurētspēju. Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras valdes loceklis A. Vanags sniegs ieskatu Latgales reģiona uzņēmējdarbības vides izvērtējumā, apkopojot galvenās problēmas un iespējas to risināšanā.

Pasākuma semināra daļas izskaņā Valsts ieņēmumu dienests prezentēs iestādes darbības prioritātes, esošo situāciju un savu skatījumu uz iespējām sadarboties ar Latgales reģiona uzņēmējiem.

Pasākuma nozīmīgākajā daļā – diskusijā, piedaloties Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai, valsts iestāžu pārstāvjiem, uzņēmēju intereses pārstāvošām organizācijām un uzņēmējiem, tiks runāts par iespējām un pasākumiem komercdarbības vides sakārtošanai. Plānotais diskusijas pienesums ir kopēji parakstīta rezolūcija  Latvijas valdībai, atbildīgajām ministrijām par nepieciešamajiem atbalsta pasākumiem Latgales reģiona uzņēmējdarbības vides sakārtošanai.

Latgales uzņēmējdarbības centrs , kas izveidots pēc VARAM  iniciatīvas un valdībā apstiprinātā Rīcības plāna Latgales reģiona izaugsmei 2012.–2013.gadā,  savu darbību uzņēmējdarbības vides uzlabošanā veic kopš 2013. gada 01.marta. LUC darbojas uz Latgales plānošanas reģiona bāzes. 

Latgales plānošanas reģiona
LUC vadītājs Vladislavs Stankevičs
65423802

 

Pēdējās izmaiņas: 27.08.2014.