Veiksmīgi norisinās ceļu rekonstrukcijas darbi Saunas pagasta Prīkuļos

26.08.2014.

Saunas pagasta Prīkuļos šobrīd notiek ERAF projekta būvdarbi vairākās ciemata ielās. Liepu, Miera, Zaļās, Skolas, Mehanizatoru un Miera – Mehanizatoru ielās tiek veikta rekonstrukcija un plānots ieklāt asfaltu kopumā 3,202 kilometru garumā.

Jau šobrīd Liepu, Zaļajā, Skolas, Mehanizatoru un Miera – Mehanizatoru ielā ir veikti zemes darbi, izbūvēts ģeokompozīts un ieklāta šķembu apakškārta. Skolas, Liepu un Zaļajā ielā notiek šķembu virskārtas ieklāšana. Skolas ielā jau ieklāta arī asfalta pirmā kārta.

Ceļu rekonstrukciju Prīkuļos veic CBF SIA „Binders”. Būvdarbu vadītājs Verners Jonāts pastāstīja, ka šobrīd paredzēto darbu grafiks apsteigts par trim nedēļām, un, ja būs labvēlīgi klimatiskie apstākļi un nebūs sarežģījumu, tad būvdarbu veicēji cer objektu nodot krietni pirms termiņa – oktobra pirmajā pusē. Līgumā noteiktais būvdarbu pabeigšanas termiņš ir 4. decembris.   

Uzņēmējiem, kuri strādā pie ielu renovācijas, ir izveidojies labs kontakts ar vietējiem iedzīvotājiem. SIA „Binders” pārstāvji pateicas Prīkuļu ciemata ļaudīm par sapratni, jo iedzīvotāji braukšanai izvēlas tos ciemata ceļus, kur nenotiek rekonstrukcijas darbi, līdz ar to ļaujot raitāk veikt būvdarbus ciemata ielās.

Ielu rekonstrukcija Saunas pagasta Prīkuļu ciematā notiek ERAF projekta „Preiļu novada ielu un ceļu infrastruktūras uzlabošana” Nr. 3DP/3.6.2.1.0/13/IPIA/VRAA/009 ietvaros. 

Būvdarbu izmaksas sastāda 625 511,10 euro (tai skaitā PVN). 57,83% no projekta izmaksām sastāda ERAF finansējums, 3% ir valsts budžeta dotācija, savukārt 39,17% ir pašvaldības kredīta līdzekļi.

ERAF projekta ietvaros Preiļu novadā šobrīd notiek arī gājēju ietves un veloceliņa izbūve posmā no Preiļu pilsētas robežas līdz Līču ciemam, Jaunatnes ielas rekonstrukcija Pelēču pagasta Pelēču ciematā un Jaunības, Torņa, Pumpura un Vītolu ielu renovācija Aizkalnes pagasta Aizkalnē.

Maija Paegle,
Preiļu novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste

Pēdējās izmaiņas: 23.10.2018.