Vēstis no Latgales RSIC

26.08.2014.

J A U N U M I

Lauku atbalsta dienests atsauc atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanu LAP pasākumam “Meža ekonomiskās vērtības uzlabošana”
20.08.2014
Saskaņā ar 2014.gada 20.augusta publikāciju Nr.163 (5223) LR oficiālā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” Lauku atbalsta dienests atsauc 2014. gada 30. jūlijā ievietoto paziņojumu Nr. 148 (5208) par atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanu Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un Lauku attīstības programmas (LAP) pasākumam “Meža ekonomiskās vērtības uzlabošana”.

Sākusies pieteikumu iesniegšana Nordplus Jauniešu un Pieaugušo izglītības programmu sagatavošanas vizītēm
22.08.2014
Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) aicina izglītības iestādes un organizācijas no 2014. gada 20. augusta līdz 2014. gada 1. oktobrim iesniegt pieteikumus sagatavošanas vizītēm Nordplus Jauniešu izglītības un Nordplus Pieaugušo izglītības programmās. Nordplus Jauniešu un Pieaugušo izglītības programmās sagatavošanas vizītes paredzētas, lai tiktos ar potenciālajiem projektu partneriem un uzsāktu projekta plānošanu. Vizīšu laikā ir iespēja ar sadarbības partneriem vienoties par atbildību sadalīšanu plānotajā projektā un strādāt pie projekta iesnieguma sagatavošanas.

Aicinājums komersantiem pieteikties divpusējās sadarbības fonda atbalsta pasākumam
19.08.2014
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA) ir izsludinājusi pieteikumu pieņemšanu līdz 2014. gada 1. septembrim divpusējā sadarbības fonda atbalsta pasākumam Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.-2014.gada perioda programmas „Inovācijas “zaļās” ražošanas jomā” ietvaros. Pasākuma ietvaros tiks veicinātas Latvijas un Norvēģijas (donorvalsts) komersantu, un zinātnisko institūciju divpusējās attiecības ar mērķi nodrošināt projektu īstenošanu sadarbībā ar donorvalsts partneri. Pasākumam aicināti pieteikties tie komersanti, kuri plāno ņemt dalību programmas “Atbalsts “zaļo” tehnoloģiju ieviešanai ražošanā” 2. kārtā.

P A S Ā K U M I

Seminārs par zemu enerģijas patēriņu ēku rekonstrukciju un būvniecību
05.09.2014, Garkalnes novads
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (turpmāk – VARAM) sadarbībā ar Garkalnes novada domi organizē informatīvu semināru „Ekonomiski izdevīgu zema enerģijas patēriņa ēku rekonstrukcija un būvniecība”, kas notiks 2014.gada 5.septembrī pl.10:00 Garkalnes Mākslu un vispārizglītojošajā vidusskolā. Uz semināru īpaši aicināti būvniecības eksperti, arhitekti, pašvaldību un asociāciju pārstāvji un citi interesenti. Pieteikšanās semināram līdz 2.septembrim, internetā aizpildot pieteikuma anketu.

Seminārs “Ieteikumi mazajiem un vidējiem uzņēmumiem projektu sagatavošanā “Horizonts 2020″”
11.09.2014, Rīga
2014. gada 11. septembrī viesnīcas “Radisson Blu Rīdzene” konferenču zālē “Bastejs” (Rīga, Reimersa iela 1) Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra Eiropas Biznesa atbalsta tīkla projekta ietvaros organizē semināru “Ieteikumi mazajiem un vidējiem uzņēmumiem projektu sagatavošanā “Horizonts 2020″”. Semināra mērķis ir iepazīstināt uzņēmējus ar jauno Eiropas Savienības pētniecības un inovācijas ietvarprogrammu “Horizonts 2020”, kā arī sniegt praktiskus padomus par projektu iesniegšanu šajā programmā. Pieteikšanās līdz 9. septembrim, aizpildot pieteikuma veidlapu LIAA mājaslapā.

SeminārsJaunais būvniecības procesa regulējums, tā piemērošana
10.09.2014, Preiļi
Ekonomikas ministrija š.g. 10.septembrī, lai informētu pašvaldību pārstāvjus un citus interesentus par galvenajām izmaiņām jauno būvniecības procesa regulējumu būvniecības procesos, kurš stāsies spēkā 2014.gada 1.oktobrī, Preiļu novada Uzņēmējdarbības centra telpās (Kooperatīva iela 6, (3.st.) Preiļi) aicina Latgales pašvaldību pārstāvjus uz reģionālo semināru „Jaunais būvniecības procesa regulējums, tā piemērošana”.
Semināru vadīs Ekonomikas ministrijas Būvniecības un mājokļu politikas departamenta pārstāvji.
Seminārā aplūkojamās tēmas: Iestāžu kompetence būvniecībā; Grozījumi 2013.gada 9.jūlijā pieņemtajā Būvniecības likumā; Lēmumi būvniecības procesā; Vispārīgo un speciālo būvnoteikumu mijiedarbība; Prasības būvinspektoriem un to pienākumu apjoms;
Prasības būvspeciālistu sertifikācijai.
Pieteikšanās semināram Latgales plānošanas reģiona ES struktūrfondu informācijas centrā pa tālr.: 654 23801 vai sūtot dalībnieka kontaktinformāciju (vārds, uzvārds, pārstāvētā institūcija, e-pasts, tālr.) uz e-pastu: rsic@latgale.lv.
Kontaktinformācija: Dace Seile, Ekonomikas ministrijas Būvniecības un mājokļu politikas departamenta Sistēmu pārvaldības nodaļas vecākā referente, tālr: 67013030, e-pasts: dace.seile@em.gov.lv

Semināri “Vietējo produktu mārketings
10.-12.09.2014, Daugavpils, Preiļi, Rēzekne

Latgales plānošanas reģions lai veicinātu uzņēmējdarbības un inovāciju attīstību, aktivizētu vietējos resursus un vietējās partnerības starp uzņēmējiem, pašvaldībām, augstākās izglītības iestādēm, zinātnes institūcijām un plānošanas reģionu, kā arī stiprināt pašvaldību kapacitāti uzņēmējdarbības veicināšanas jomā
rīkos mācību seminārus “Vietējo produktu mārketings” (8 stundas).
Semināra aplūkojamās tēmas: Mājražošana Latvijā; Tirgus un tirgošanās; Jauna produkta izstrāde; Mārketinga stratēģiju izstrāde.
Semināri notiks:
10.09.2014. Daugavpils novada dome (Rīgas iela 2, Daugavpils), sākums plkst.: 10:00;
11.09.2014. Preiļu novada Uzņēmējdarbības centrs (Kooperatīva iela 6, (3.st.) Preiļi), sākums plkst.:10:00;
12.09.2014. Rēzeknes novada domes mazā zāle (1.stāvs), (Atbrīvošanas alejā 95, Rēzekne), sākums plkst.: 10:00.

Kontaktinformācija: Sarmīte Teivāne, Latgales plānošanas reģions, e-pasts: sarmite.teivane@latgale.lv, tālr.: 29118992

Jūsu reģionālie Eiropas Savienības struktūrfondu informācijas centri
Rīgas reģionā – Rīga (67217975)
Latgalē – Daugavpils (65423801)
Kurzemē – Saldus (63807276)
Vidzemē – Valmiera (64219021)
Zemgalē – Jelgava (63028454) un Jēkabpils (65207419)

 

Pēdējās izmaiņas: 26.08.2014.