Radiatoru nomaiņa dzīvokļos nekaitējot ne sev, ne mājai

19.08.2014.

 SIA „Preiļu saimnieks” pieredze liecina, ka daudzas problēmas rada nesankcionēta iejaukšanās dzīvojamās mājas apkures sistēmā. Daudzi iedzīvotāji savus vecos čuguna radiatorus ir nomainījuši pret mūsdienīgiem un daudz efektīvākiem. Nesaskaņota apkures sistēmas uzlabošana savā dzīvoklī izmaina patērētā siltuma daudzumu visā mājā, tādējādi var gadīties, ka par lielāku siltumu vienā dzīvoklī maksā visi mājas iedzīvotāji.

Lai veiktu radiatoru nomaiņu daudzdzīvokļu ēku dzīvokļos, pirms darbu uzsākšanas ir nepieciešams izstrādāt tehnisko projektu, kuru izgatavošanu veic sertificēti speciālisti siltumapgādes sistēmu projektēšanā. Tehniskais projekts ir nepieciešams, lai radiatoru maiņu dzīvokļa īpašnieks izpildītu tehniski pareizi un to nomaiņa neiespaidotu turpmāku apkures sistēmas funkcionēšanu. Izstrādātais tehniskais projekts ir jāsaskaņo ar ēkas apsaimniekotāju SIA „Preiļu saimnieks”. Lai pēc saskaņojuma saņemšanas varētu sākt radiatoru nomaiņu, ir nepieciešams veikt apkures sistēmas attiecīgo stāvvadu atslēgšanu un iztukšošanu, bet pēc darbu pabeigšanas tā pieslēgšanu, uzpildīšanu un remonta laikā skartā posma savienojuma vietu blīvuma pārbaudi.

Ja atsevišķā pārbūve skar kopīpašumā esošo daļu, dzīvokļa īpašniekam nepieciešams saņemt 50% + viena balss mājas dzīvokļu īpašnieku piekrišanu. Saskaņā ar likumdošanu tas attiecas arī uz radiatoru nomaiņu. Dzīvoklī nomainīti radiatori, kaut arī tie iegādāti par dzīvokļa īpašnieka līdzekļiem, kļūst par kopīpašuma daļu, ja ēkā ir izveidota siltuma apgādes sistēma, kas funkcionāli saistīta ar visas mājas ekspluatāciju.

Pašreizējā prakse rāda, ka jaunus radiatorus iedzīvotāji uzstāda par savu naudu. Taču saskaņā ar normatīvajiem aktiem, dzīvokļa īpašnieks var vērsties pie pārvaldnieka un pieprasīt, lai pārējie iedzīvotāji viņam kompensē jauno radiatoru vērtību. Vienīgi tādā gadījumā viņam pašam jāizpilda visas normatīvo aktu prasības: jāsarīko dzīvokļu īpašnieku aptauja un jāpanāk viņu piekrišana radiatoru nomaiņai.

Radiatoru nomaiņu dzīvokļos vēlams veikt līdz apkures sezonas sākumam, pretējā gadījumā nepieciešams atslēgt apkuri ne tikai dzīvoklim, kur notiek minētie darbi, bet arī visiem pārējiem dzīvokļiem, kas atrodas virs vai zem šī dzīvokļa.

 

Vladimirs Haritonovs,

SIA „Preiļu saimnieks” Siltuma apgādes nodaļas vadītājs

Pēdējās izmaiņas: 19.08.2014.