Folkloras pasākums „Cik jauki vosor’s laiceņā” Saunas pagasta Prīkuļos

18.08.2014.

Visiem zināms, ka folklora ir labs prezentācijas līdzeklis, kad ierodas kādi ciemiņi, bet patiesībā un pēc būtības to novērtē tikai tie, kas paši ir iesaistījušies šajā kustībā. Tāpēc ir lietderīgi satikties, sadziedāties pašiem kolektīviem un individuālajiem izpildītājiem – sevi parādīt un uz citiem paskatīties. 

9.augustā Saunas pagasta Prīkuļu atpūtas laukumā notika folkloras svētki ”Cik jauki vosor’s laiceņā”. Katram dalībniekam bija jāsagatavo programma par vasaras tēmu, iekļaujot tautas dziesmas, stāstus, rotaļas, dančus. Dalībnieku vidū bija Saunas pagasta etnogrāfiskais ansamblis “Naktineica”, kas tā vadītājas Anitas Fedotovas vadībā bija arī viens no svētku iniciatoriem, folkloras kopa “Leiči” no Preiļiem (vad. Romualds Kairāns), folkloras kopa ”Oglīte”‘ no Ropažu novada Zaķumuižas, kas ir viena no vadošajām bērnu folkloras kopām Latvijā (vad. Ligita Šreibere), jauna, interesanta jauniešu folkloras kopa “Sudobri” (vad. Aija Smirnova), folkloras kopa “Golūda” no Preiļu novada Smelteriem (vad. Jāzeps Skutelis), kā arī interesanta personība, kas ikdienā apliecina savu latgalisko izcelsmi – tautas muzikants Ansis Ataols Bērziņš no Rīgas.

Katra no folkloras kopām parādīja savu individualitāti, sekmīgi iesaistīja skatītājus savās aktivitātēs. Gandarījums ir par slavenās mūspuses teicējas Annas Kažas mazmazmeitas Aijas Smirnovas veikumu, vadot jauniešu kopu “Sudobri” un nesot dzimtas tradīcijas tālāk. Mēs dzirdējām gan sava novada, gan citu valodas un mūzikas skanējumu. Bija tiešām grūti atturēties, tāpēc pasākuma laikā lielākā daļa skatītāju nebija pasīvi vērotāji un kritiski vērtētāji, bet arī bez īpaša uzaicinājuma – aktīvi līdzdalībnieki. Enerģijas strāvojums bija tik īpašs, ka Anša Ataola Bērziņa uzstāšanās laikā kāds no skatītājiem radīja dejas improvizāciju – bija patiess prieks!

Visiem pasākuma dalībniekiem un apmeklētājiem tika piedāvāta aukstā zupa, ko pagatavoja sabiedriskā centra ”Nianse”, kas darbojas Saunas pagasta Prīkuļos, dalībnieces. Zupa brīvā dabā pēc aktivitātēm bija ļoti garda un tieši laikā! Paldies meitenēm! Arī svētku izskaņā skanēja dziesmas, raisījās rotaļu un danču raksti.

Pasākumu atbalstīja Saunas pagasta pārvalde un tās vadītājs Raimonds Rubins. Gribas pateikties “Naktineicas” vadītājai Anitai, ka viņa, liekot lietā visus personiskos un sabiedriskos folkloristu kontaktus, noorganizēja šādu pasākumu un veicināja tautas garamantu iepazīšanu, saglabāšanu pagasta un viesu labā.

Diāna Bravacka

Pēdējās izmaiņas: 18.08.2014.