Vasaras Akadēmijā kopienu fondi atskatās uz padarīto un nosprauž jaunus mērķus

15.08.2014.

No 30. līdz 31.jūlijam Riebiņu novadā  norisinājās  gadskārtēja  Kopienu filantropijas  “Vasaras akadēmija 2014” . Tās šī gada temats- Kopienu fondu kustības nākotne vietējā un nacionālā līmenī. 
“Viduslatgales pārnovadu fonds” Rušonas pagasta Geļenovā  uzņēma ciemiņus-  Latvijas novadu fondu vadītājus, darbiniekus  un brīvprātīgos no  Alūksnes un Apes, Kandavas, Lielvārdes, Limbažiem, Talsiem un Valmieras.
Pirmajā  dienā vasaras akadēmijas kopienu dalībnieku darbu koordinēja moderatore  Linda Pavlovska  no asociācijas   “Papardes zieds”.  Darba gaitā  tika izstrādāta stratēģija gan fondu individuālajā , gan visas Kopienu Filantrofijas kustības līmenī, ņemot vērā katra fonda individuālos uzdevumus  un iespējas, pastāvošās  problēmas, to risinājumus , nacionālo politiku un kopējās  attīstības prioritātes . Visas dienas garumā norisinās aktīvas diskusijas un viedokļu apmaiņas.  Dienas noslēgumā ciemiņi tika iepazīstināti  ar Aglonu. Maizes muzejā visus  sagaidīja  atraktīvās saimnieces  Vija un Zane, kas ar savu  stāstījumu par  rudzu maizi un gardajiem cienastiem patīkami pārsteidza ciemiņus, sevišķi tos, kas Latgalē bija pirmo reizi. Aglonas UAC vadītājas  Ināra Gražules   vadībā tika apmeklēta   Aglonas bazilika un Karaļa kalns. Vasaras akadēmijas dalībnieki apmeklēja arī vīngliemežu audzētavu „Ošu mājas” Preiļu novada „Jaunsaimniekos”.
Otrā  diena sākas ar sarunām par Jauniešu ideju laboratoriju. Kas tā ir un kādas ir iespējas to attīstīt Latvijā? Bija daudz jautājumu un starp  dalībniekiem norisinājās aktīva domu apmaiņa. Prieks par to, ka tieši jauniešiem ir  daudz ideju un apņēmības tās īstenot.  Savā pieredzē ar jaunākajiem kolēģiem – Kandavas un Viduslatgales fondiem- dalījās Kopienu kustības veterāni, Valmieras un Talsu fonds.  Šo fondu vadītāji stāstīja   pārējiem kolēģiem par  starptautisko  pieredzi, ko no tās varam paņemt sava darba pilnveidošanai un attīstīšanai.  Akadēmijas divu dienu laikā  tika izdarīta  nopietna jau  paveikto darbu analīze un nosprausti tuvākie fondu kopējie darba uzdevumi. Viens no tādiem būs projekts –  Labdarības skola 2015 , kur iesaistīsies visi fondi.
Atvadoties, vasaras akadēmijas dalībnieki   aizveda līdzi iegūto pieredzi, jaunas idejas un iedvesmu jaunam darba cēlienam. Un protams tam visam klāt latgaliešu sirsnību un viesmīlību.
Kopienu filantropijas akadēmijas norisi pilnībā finansēja Borisa un Ināras Teterevu fonds.

Janīna Beča, „Viduslatgales pārnovadu fonds”

Pēdējās izmaiņas: 09.11.2018.