Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai pasākuma „Arodapmācības un informācijas pasākumi” aktivitātes „Arodapmācības” apakšaktivitātes „Nozares speciālistu līmeņa mācību organizēšana” ietvaros

15.08.2014.

    

MĀCĪBU ĪSTENOŠANAS GRAFIKS

Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai pasākuma „Arodapmācības un informācijas pasākumi” aktivitātes „Arodapmācības” apakšaktivitātes „Nozares speciālistu līmeņa mācību organizēšana” ietvaros

 

Projekta iesnieguma Nr.:

14-00-L11114-000023

Mācību tēma:

Augkopības un lopkopības produkcijas ražošana bioloģiskajā lauksaimniecībā.

 

Grupas Nr.:

23/1

 

Datums

Norises vieta

Mācību tematika

Mācību sākums (plkst.)

Mācību noslēgums (plkst.)

Mācību stundu skaits

Lektora vārds, uzvārds

Teorētiskās nodarbības

Praktiskās nodarbības

 

16.09.14

SIA „LLKC” Preiļu konsultāciju birojs Raiņa bulvāris 21b, Preiļi, Preiļu novads

Bioloģiskās l/s metodes būtība un lietošanas nozīme

10:00

11:30

2

 

Inese Magdalenoka

 

16.09.14

SIA „LLKC” Preiļu konsultāciju birojs Raiņa bulvāris 21b, Preiļi, Preiļu novads

Atbilstības novērtēšana bioloģiskajā l/s

12:00

16:30

2

4

Inese Magdalenoka

17.09.14

 

SIA „LLKC” Preiļu konsultāciju birojs Raiņa bulvāris 21b, Preiļi, Preiļu novads

Likumdošana un valsts atbalsta politika bioloģiskajā l/s

10:00

13:00

4

 

Inese Magdalenoka

 

17.09.14

SIA „LLKC” Preiļu konsultāciju birojs Raiņa bulvāris 21b, Preiļi, Preiļu novads

Sertifikācija un dokumentācija bioloģiskajā l/s

13:30

16:30

2

2

Inese Magdalenoka

 

19.09.14

SIA „LLKC” Preiļu konsultāciju birojs Raiņa bulvāris 21b, Preiļi, Preiļu novads

Augkopības produkcijas ražošana pēc bioloģiskās l/s metodēm

10:00

16:30

4

4

Inese Magdalenoka

22.09.14

 

SIA „LLKC” Preiļu konsultāciju birojs Raiņa bulvāris 21b, Preiļi, Preiļu novads

Dzīvnieku audzēšana un ēdināšana pēc bioloģiskās l/s metodēm

10:00

13:00

4

 

Zita Briška

22.09.14

 

SIA „LLKC” Preiļu konsultāciju birojs Raiņa bulvāris 21b, Preiļi, Preiļu novads

Dzīvnieku ārstēšana un profilaktiskie pasākumi bioloģiskajās saimniecībās

13:30

16:30

4

 

Anita Miltiņa

24.09.14

 

z/s Sollomina muiža, Aglonas pagasts, Aglonas novads

Dzīvnieku audzēšana un ēdināšana pēc bioloģiskās l/s metodēm

10:00

13:00

 

4

Zita Briška

24.09.14

 

z/s Sollomina muiža, Aglonas pagasts, Aglonas novads

Dzīvnieku ārstēšana un profilaktiskie pasākumi bioloģiskajās saimniecībās

13:30

17:00

 

4

Anita Miltiņa

25.09.14

 

SIA „LLKC” Preiļu konsultāciju birojs Raiņa bulvāris 21b, Preiļi, Preiļu novads

Biškopība bioloģiskajā l/s

10:00

13:00

2

2

Guntars Melnis

25.09.14

 

 

SIA „LLKC” Preiļu konsultāciju birojs Raiņa bulvāris 21b, Preiļi, Preiļu novads

Bioloģiskās produkcijas ražošana augļkopībā un dārzeņkopībā

13:30

16:30

2

2

Inese Magdalenoka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopā:

26

22

 

48

 

 

  

 

Pēdējās izmaiņas: 23.10.2018.