Pabeigti Daugavpils ielas seguma rekonstrukcijas darbi

11.08.2014.

Noslēgusies 2014. gada 15. maijā noslēgtā līguma par būvdarbiem objektā „Daugavpils ielas seguma 2. kārtas rekonstrukcija, Preiļos” realizācija.

Veikta asfalta seguma izlīdzinošā frēzēšana un liekās grunts noņemšana, jauna asfaltbetona seguma izbūve (1383 m garumā ar 6,5 m platu asfaltēto ielas braucamo daļu) posmā no Liepājas ielas līdz DUS „Statoil”.

Darbus veica SIA „Latgales ceļdaris”. Būvdarbi veikti Eiropas Reģionālā attīstības fonda projekta Nr. 3DP/3.2.1.0./12/APIA/SM/028 „Rēzeknes ielas rekonstrukcija no Brīvības ielas līdz Kalnu ielai, Preiļos” 3.2.1.2. aktivitātes „Tranzītielu sakārtošana pilsētu teritorijās” ietvaros. Daugavpils ielas seguma 2. kārtas rekonstrukcijas būvdarbu līguma summa kopā ar PVN 21% – 152 797,66 EUR.

Zigmārs Erts

 

Pēdējās izmaiņas: 11.08.2014.