Noslēgti būvdarbu līgumi projekta „Preiļu novada ielu un ceļu infrastruktūras uzlabošana” ietvaros

11.08.2014.

2013. gada 9. decembrī Preiļu novada dome noslēdza vienošanos ar Valsts reģionālo attīstības aģentūru par projekta „Preiļu novada ielu un ceļu infrastruktūras uzlabošana” Nr. 3DP/3.6.2.1.0/13/IPIA/VRAA/009 īstenošanu. Projektu paredzēts īstenot līdz 2014. gada beigām.

2014. gada 19. jūnijā Preiļu novada dome noslēdza būvdarbu līgumus līgumu ar A/s  „Ceļu pārvalde” par būvdarbu veikšanu: Aizkalnes pagastā: Aizkalnes ciemā Jaunības iela (0,333 km.), Torņa iela (0,292 km.), Pumpura iela (0,253 km.), Vītolu iela (0,735 km.), kopā 1,613 km. (kopējā līguma summa bez PVN 286 527,64 EUR); Pelēču pagastā: Pelēču ciemā Jaunatnes iela (0,445 km.), kopā 0,445 km. (kopējā līguma summa bez PVN 70 801,29 EUR); Preiļu pagastā gājēju ietves un veloceliņa izbūve posmā no Preiļu pilsētas robežas līdz Līču ciemam, kopā: 0,822 km. (kopējā līguma summa bez PVN 121 834,40 EUR); Preiļu pilsētā: Lauku iela (0,121 km.), Nākotnes iela (0,203 km.), Dārzu iela (0,274 km.), Celtnieku iela (0,307 km.), (kopējā līguma summa bez PVN 180 446,08 EUR).

Tāpat 2014. Gada 19. Jūnijā noslēgts būvdarbu līgums ar SIA „Binders” par ceļu posmu rekonstrukciju Saunas pagastā: Prīkuļu ciemā Miera iela (1,090 km.), Mehanizatoru iela (0,860 km.), Miera iela – Mehanizatoru iela (0,186 km.), Zaļā iela (0,366 km.), Liepu iela (0,180 km.), Skolas iela (0,520 km.), kopā 3,202 km. (kopējā līguma summa bez PVN 517 777,77 EUR).

Zigmārs Erts,
Preiļu novada domes Attīstības nodaļas vadītājs

 

Pēdējās izmaiņas: 11.08.2014.