Ģimnāzistes piedalās nometnē “Jugendcamp in Daugavpils”

07.07.2014.

„Pozitīvas emocijas mums saistās ar nometnē „Jugendcamp in Daugavpils” pavadīto laiku”, tā varam apgalvot mēs, Preiļu Valsts ģimnāzijas audzēknes Airita Erte un Laura Repele.  Šo nometni no 7.  līdz 11. jūlijam organizēja Daugavpils Universitāte sadarbībā ar Gētes institūtu, sedzot visu 11 nometnes dalībnieku no Preiļiem, Ludzas, Rēzeknes un Daugavpils uzturēšanās un ceļa izdevumus.

„Pat visgarlaicīgākās lietas spēj radīt interesi!”, to varēja teikt par Daugavpils Universitātes vēsturnieka Dmitrija Oļehnoviča aizraujošo lekciju, kas ievadīja nometnes darbu, par

vācbaltiešiem Latvijā, kurā uzzinājām ļoti daudz jauna arī par Borhu dzimtu. Turpmāk

grupu darbā strādājām ar baznīcas grāmatām Daugavpils dzimtsarakstu nodaļā, ar digitalizētajām un ar iepriekšējā gadsimtā, aptuveni no 1920. līdz 1960. gadam, izdotajām avīzēm. Vēsturiskie avoti pārsvarā bija latviešu, latgaliešu un senslāvu valodā, dažviet teksti arī vācu valodā. No tiem mēs uzzinājām par vācu firmām un darbavietām, kurās strādāja vācbaltieši, kā arī pētījām viņu vārdus un uzvārdus, balstoties uz iegūto informāciju, izdarījām secinājumus. Šī bija lieliska iespēja izpētīt Daugavpils vēsturi, uzlabot vācu valodas zināšanas un ar jauniešiem vecumā no 15 līdz 21 gadam ar līdzīgām interesēm pavadīt jauku nedēļu, kuras izskaņā prezentējām grupu darba rezultātus.

Saprotoši un izpalīdzīgi skolotāji, jauni draugi, iegūta informācija nākotnei par studijām Vācijā, zināšanas par vācbaltiešiem un, galvenokārt, jauna pieredze, runājot vāciski ar cilvēkiem no Vācijas, raksturo nometnē pavadīto laiku. Bijām pārsteigtas, ka mūsu prasmes ir pietiekošas, lai izdotos labi dialogi vāciski. Par to varam pateikt lielu paldies mūsu vācu valodas skolotājai Anitai Lazdānei, kā arī par pamudinājumu piedalīties šajā nometnē. Paldies  Daugavpils Universitātes Humanitārās fakultātes Reģionālajam vācu valodas un Vācijas valstsmācības tālākizglītības centram un Vācu filoloģijas katedrai par tās organizēšanu! Ceram arī nākamajā gadā piedalīties!

Airita Erte un Laura Repele, 1.D kursa audzēknes

Pēdējās izmaiņas: 23.10.2018.