INFORMATĪVAIS MATERIĀLS PAR ZAĻINĀŠANAS PRASĪBU NODROŠINĀŠANU

07.08.2014.

INFORMATĪVAIS MATERIĀLS PAR ZAĻINĀŠANAS PRASĪBU NODROŠINĀŠANU

Tuvojas ziemāju sēja, tādēļ vēlamies vērst uzmanību uz atsevišķām būtiskām izmaiņām platību maksājumu saņemšanas nosacījumos. Lai 2015. gadā saņemtu platību maksājumus pilnā apjomā, būs jāievēro zaļināšanas prasības.

Lūdzu, iepazīstieties ar zaļināšanas prasībām, lai nepieciešamības gadījumā saimniecībā nodrošinātu atbilstošu sējumu struktūru.

Pamatā platību maksājumi 2015.gadā sastāvēs no divām galvenajām daļām – Vienotā platību maksājuma (VPM) un maksājuma par klimatam un videi labvēlīgas lauksaimniecības praksi jeb zaļināšanu. Daļai saimniecību zaļināšanas prasības būs jānodrošina obligāti (skat. tabulu zemāk).

Būs arī vairāki izņēmumi, kad saimniecība tiks daļēji atbrīvota no zaļināšanas prasību ievērošanas, saglabājot lauksaimnieka tiesības uz zaļināšanas maksājuma saņemšanu (piemēram, ja saimniecības aramzemes platība būs mazāka nekā 10 ha vai tā tiks apstrādāta bioloģiski). Tāpat būs paredzēti atvieglojumi saimniecībām, kurās ir liels zālāju īpatsvars.

Plašāka informācija par visām zaļināšanas prasībām un izņēmumiem ir apkopota šajā informatīvajā materiālā (PDF).

 

Pēdējās izmaiņas: 23.10.2018.