Preiļu katoļu baznīcā renovēta griestu daļa

30.07.2014.

30. jūlijā Preiļu katoļu baznīcā atkal varējām būt klāt kārtējam projektam, kas realizēts, pateicoties biedrības „Skalbīši” iniciatīvai. Pirms diviem gadiem uzņēmīgā  Annas un Alberta Buku ģimene mūs aicināja uz baznīcas apkārtnes labiekārtošanas projekta noslēgumu, šoreiz vērojām padarīto baznīcas griestu daļā virs altāra. Projekta noslēgumā piedalījās Preiļu katoļu baznīcas dekāns Jānis Stepiņš un draudzes pārstāvji, Preiļu novada domes priekšsēdētājs Aldis Adamovičs, izpilddirektors Vladimirs Ivanovs, SIA „Preiļu celtnieks” komercdirektors Egīls Stikāns, būvvaldes vadītājs Arvils Pundurs, biedrības „Preiļu rajona partnerība” pārstāve Marija Švābe.

Biedrības „Skalbīši” valdes priekšsēdētāja un projekta vadītāja Anna Buka sīki iepazīstināja ar projekta būvdarbu norisi, kas vainagojās ar iecerēto rezultātu – Preiļu dievnamā veikta vienkāršota daļēja griestu renovācija. Apaļais griestu kupols 134,4 m² platībā un tam blakus esošā griestu arka ieguvušas jaunu veidolu.

Biedrības „Skalbīši” projekts sākotnēji guva atbalstu Preiļu rajona partnerībā, to izvērtēja Lauku atbalsta dienests, finansējums tika saņemts no ELFLA. Kopējā projekta summa sastādīja 17 000 euro, no kuriem 10% bija Preiļu novada domes līdzfinansējums.

Renovācijas darbus veica SIA „Preiļu celtnieks”. Pirms darbu veikšanas tika atbrīvota telpa, demontēts baznīcas altāris, tika atsegtas griestu pārseguma konstrukcijas, atrasts kvalitatīvākais risinājums. Darbs bija sarežģīts, jo celtnieki strādāja uz augstām metāla sastatnēm, arī karstie laika apstākļi būvniekus nelutināja. Anna Buka pateicās ikvienam, kurš palīdzēja realizēt atbildīgo projektu un piešķīra līdzekļus veicamajiem darbiem. Tika minēti arī tie darbi, kas dievnamā jāveic tuvākajā nākotnē – jāturpina baznīcas griestu renovācija, jāatjauno sienu un solu krāsojums, nepieciešama arī elektroinstalācijas nomaiņa.  

Pateicībā par paveikto klātesošos uzrunāja Preiļu katoļu baznīcas dekāns Jānis Stepiņš, būvvaldes vadītājs Arvils Pundurs, biedrības „Preiļu rajona partnerība” pārstāve Marija Švābe.

Aldis Adamovičs pateicās biedrības „Skalbīši” aktīvajiem un enerģiskajiem vadītājiem – Annai un Albertam Bukiem par drosmi realizēt atbildīgus projektus, domes vadītājs izteica gandarījumu par dekāna Jāņa Stepiņa apņēmību domāt ne tikai par garīgajām vērtībām, bet rūpēties arī par baznīcas saimniecisko dzīvi un kultūrvēsturisko vērtību saglabāšanu, tāpēc arī turpmāk, cik atļauj pastāvošā likumdošana, pašvaldība centīsies palīdzēt dievnama sakārtošanā.

Maija Paegle,
Preiļu novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste

 

Pēdējās izmaiņas: 30.07.2014.