PVD rīkojums par vienotu meža cūku ķermeņu apzīmēšanu un apmaksas kārtību

06.08.2014.

  Pārtikas un veterinārais dienests ir izdevis rīkojumu “Par teritorijā, kurā ir izsludināta ārkārtējā situācija sakarā ar Āfrikas cūku mēri, nomedīto un atrasto meža cūku paraugu neņemšanas, ķermeņu apzīmēšanas un apmaksas kārtību”.
  Rīkojums attiecas uz izsludinātajām ārkārtējās situācijas teritorijām: Daugavpils novada Ambeļu, Biķernieku, Demenes, Dubnas, Laucesas, Maļinovas, Naujienes, Salienas, Skrundalienas, Tabores, Vecsalienas un Višķu pagastos, Aglonas novadā, Krāslavas novadā, Dagdas novadā, Zilupes novadā, Rēzeknes novada Kaunatas pagastā, Mākoņkalna pagastā un Pušas pagastā, Ludzas novada Brigu pagastā, Isnaudas pagastā, Istras pagastā, Nirzas pagastā, Nukšu pagastā, Pildas pagastā un Rundēnu pagastā, Ciblas novadā, Naukšēnu novadā, Valkas novadā, Burtnieku novadā, Beverīnas novadā un Strenču novadā.

Šeit var iepazīties ar rīkojumu un tā pielikumiem.

Pēdējās izmaiņas: 06.08.2014.