Pašvaldības policijas informācija par darbu jūlijā

05.08.2014.

Jūlijā par konstatētajiem administratīvajiem pārkāpumiem sastādīti 76 administratīvo pārkāpumu protokoli, no tiem: par alkoholisko dzērienu lietošanu sabiedriskās vietās vai par atrašanos sabiedriskās vietās reibuma stāvoklī sastādīti 57 protokoli, par domes saistošo noteikumu pārkāpumiem – 1 protokols, par administratīvajiem pārkāpumiem ceļu satiksmē – 8 protokoli (no tiem protokoli – paziņojumi – 2).

4 protokoli sastādīti par dzīvošanu bez derīga personību apliecinoša dokumenta, 4 – par to, ka nav deklarēta dzīvesvieta, pa vienam protokolam sastādīts par vides piesārņošanu un piegružošanu un atkritumu apsaimniekošanas noteikumu pārkāpšanu.

Mēneša laikā ir saņemta un apstrādāta informācija par dažāda veida drošības un sabiedriskās kārtības traucējumiem novada administratīvajā teritorijā, kopā ir bijuši 49 izsaukumi un pieteikumi. Izskatīti 13 fizisku un juridisku personu iesniegumi (pieteikumi) un sniegtas atbildes uz tiem.

Darba procesā ir sagatavoti un izsūtīti 74 dažāda veida administratīvie materiāli iestādēm, juridiskām un fiziskām personām. Pašvaldības policija veikusi 5 pasākumus kopā ar Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldes Preiļu iecirkņa amatpersonām drošības un sabiedriskās kārtības nodrošināšanā Preiļu novada administratīvajā teritorijā.

Jānis Trubačs,

Preiļu novada Pašvaldības policijas priekšnieks

 

Pēdējās izmaiņas: 05.08.2014.