Saunas pagastā trīsdesmit piekto gadu aizvadīts konkurss „Sakoptākā sēta 2014”

04.08.2014.

      25. jūlijā Saunas pagasta estrādē godināja konkursa „Sakoptākā sēta Saunas pagastā 2014” nomināciju ieguvējus un dalībniekus. Šī gada uzvarētāji un nomināciju ieguvēji ir vairāki:• nominācijā „Skaistākais pagasta daiļdārzs” 1.vieta – Zinaīda un Aivars Adamoviči, īpašums „Dzirnavas”,• nominācijā „Pagasta skaistākā sēta ar lauksaimniecisko ražošanu” 1.vieta – Maruta un Artis Prikuli, saimniecība „Līdumnieki86”,• nominācijā „Skaistākā lauku sēta – ģimenes dzīves vieta” 1.vieta – Elita un Valdis Kresses, mājas Priedīši”,• nominācijā „Sakoptākā pagasta iestāde” 1.vieta – Lauris Ivbulis, senlietu muzejs „Zvaigznīte”.Pasākumā tika sumināti iepriekšējo divu gadu uzvarētāji, iegūstot nosaukumu „Goda dalībnieks 2014”: Līga un Jurijs Zinoviki „Cīrulīši”, Sarmīte un Valērijs Kļavinski „Palmas”, Albīna un Andris Pauniņi „Griezes”, Olga Zepa „Vecklintes”, Līga un Normunds Skuteli „Santa”, Anita, Lūcija, Antons Ručevski „Saulītes”,  Ruta Rožāne, Priekuļu pamatskola, Valentīna Liniņa, Salas pamatskola.Konkursu jūnijā izsludināja Saunas pagasta pārvalde. Pagasta pārvaldes sekretāre Jadviga Ciša pastāstīja, ka dalībai konkursā bija pieteikti 14 īpašumi. Komisijas izbraukuma sēde notika 15. jūlijā. Saskaņā ar nolikumu, īpašumi tika vērtēti vairākās nominācijās: „Skaistākais pagasta daiļdārzs” (5 īpašumi), „Pagasta skaistākā sēta ar lauksaimniecisko ražošanu” (3 īpašumi), „Skaistākā lauku sēta – ģimenes dzīves vieta” (3 īpašumi),  „Sakoptākā pagasta iestāde” (3 īpašumi).
     Pagasta iedzīvotāji pateicas ilggadīgajai Saunas pagasta padomes priekšsēdētājai Emīlijai Kokorītei, kura iedibināja skaisto konkursa tradīciju. Kopš 1979. gada Saunas pagasts vietējiem cilvēkiem ir tā vieta, kur rast mieru, gūt prieku sev un citiem – savā sētā, savā mājā, kur ir miers, skaistums un prieks par ziediem, par zaļo mauriņu, par sienāžu nomierinošo dziesmu. Katru gadu soli pa solim top skaistāks un sakārtotāks pagasts, skaistākas viensētas. Cilvēku izdoma un ieguldītais darbs savas apkārtnes iekārtošanā ir apbrīnojams !Paldies visiem, kas kopj un uztur lauku sētas, nododot šo dzīves ziņu arī nākamajām paaudzēm un atļauj komisijai ienākt savā sētā !„Mēs esam bagāti. Mums ir viss – aktīvi cilvēki, smaidi, prieks un kopā sanākšanas brīži, kuri dzīvi dara krāsainu un piepildītu”, ar šādu domu izskanēja noslēguma pasākums Saunas pagastā, aicinot ikvienu turpināt iesāktās tradīcijas.

Maija Paegle,
Preiļu novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste

Pēdējās izmaiņas: 04.08.2014.