Preiļu novada Pensionāru biedrības valdes pateicība

26.07.2014.

26. jūlijā Daugavpilī izskanēja Latgales novada senioru XIII Dziesmu un deju festivāls.

Mūsu novadu festivālā pārstāvēja senioru vokālie ansambļi – „Virši”, vadītāja Karina Santa Oša, „Kaļinuška”, vadītāja Svetlana Stepanova, Preiļu pagasta folkloras kopa, vadītājs Romualds Kairāns, deju kolektīvs „Brūklenājs”, vadītāja Valentīna Brice. No daiļamatniekiem piedalījās Saliešu ģimene. Paldies viņiem par līdzdalību festivālā.

Vislielākā pateicība mūsu novada domei par atsaucību un atbalstu festivāla dalībniekiem. Tas ir patiess cieņas apliecinājums viņiem un labs stimuls turpmākajai darbībai. Festivālā mūsu novada domi godam pārstāvēja Maruta Plivda, domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas priekšsēdētāja.

Sirsnīgi pateicamies senior mākslinieciskās pašdarbības kolektīvu vadītājiem un to dalībniekiem par ieguldīto darbu festivāla repertuāra sagatavošanā un tā sekmīgo izpildījumu.

Mīļš paldies autobusu šoferiem – Andrejam Džeriņam un Jānim Sondoram par iecietīgo attieksmi pret senioriem un godprātīgo savu pienākumu veikšanu.

Irēna Timošenko,
Pensionāru biedrības valdes priekšsēdētāja

 

Pēdējās izmaiņas: 26.07.2014.