Vēstis no Latgales RSIC

30.07.2014.

J A U N U M I

Projektu koncepcijas par ES programmu “LIFE” var iesniegt līdz 1. augustam
25.07.2014
Eiropas Komisijas (EK) mājas lapā tika publicēts aicinājums Eiropas Savienības dalībvalstīs reģistrētām struktūrām līdz š.g. 16. oktobrim iesniegt projektu pieteikumus LIFE programmas 1.perioda (2014 – 2017) 2014.gada atlases kārtā. LIFE programmai ir divas apakšprogrammas – Vides apakšprogramma un Klimata pasākumu apakšprogramma. LIFE finansējumam var pieteikties gan publiskās institūcijas (valsts un pašvaldību iestādes), gan arī privātās struktūras (nevalstiskas organizācijas un komersanti). Lai pieteiktos projektam un lai VARAM varētu vieglāk strukturēt iespējamo atbalstu projektu pieteikumu rakstītājiem, kā arī veicinātu projektu ideju izplatību un partneru meklēšanu, VARAM lūdz iesniegt koncepcijas pēc noteiktas formas līdz 1.augustam.

Pieejams atbalsts radošajiem braucieniem Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programmā “Kultūra”
25.07.2014
Ir atvērts šī gada trešais pieteikšanās termiņš radošo braucienu atbalstam Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programmas “Kultūra” ietvaros. No 23.jūlija līdz 20.augustam profesionāli mākslinieki un citi radošo profesiju pārstāvji aicināti iesniegt projektus radošajiem braucieniem uz kādu no Ziemeļu vai Baltijas valstīm laika periodā no 1-10 dienām. Finansiālais atbalsts paredzēts ceļa un uzturēšanās izmaksu segšanai. Braucieniem var pieteikties arī nelielas grupas (līdz 6 personām), ja visi grupas dalībnieki dodas uz vienu un to pašu vietu, vienā un tajā pašā laikā.

Izsludināts projektu konkurss Jaunatnes politikas valsts programmas ietvaros
25.07.2014
Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra līdz 2014. gada 21. augustam izsludina Jaunatnes politikas valsts programmas 2014. gadam 2.2. apakšsadaļas atklāto projektu konkursu „Atbalsts sociālās atstumtības riskam pakļauto jauniešu, kas pabeiguši ilgtermiņa kursus, organizēto projektu – iniciatīvu īstenošanai, kas nodrošina gan šo jauniešu iesaistīšanos dažādās pašiniciētās aktivitātēs, gan līdzdalību vietējos un reģiona līmeņa demokrātijas procesos”. Projekta iesniedzēji – pašvaldības (jauniešu centri) un jauniešu nevalstiskās organizācijas sadarbībā ar neformālajām jauniešu grupām cietumos, ņemot vērā arī pārējos projektu konkursa nosacījumus.

P A S Ā K U M I

Seminārs par projektu iesniegšanu Norvēģijas finanšu instrumenta finansētajā aktivitātē “Pētniecība”
04.08.2014, Rīga
Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) 28. jūlijā (plkst. 10:00) un 4. augustā (plkst. 14:00) rīko informatīvus seminārus par projektu iesniegumu iesniegšanu aktivitātē “Pētniecība” EEZ un Norvēģijas finanšu instrumenta programmas “Pētniecība un stipendijas” ietvaros. Pieteikšanās semināriem tiešsaistē internetā, reģistrējoties VIAA mājaslapā.

Apmācības par stratēģiskās partnerības projektiem “CROSS OVER”
08.09.2014, Ogres novads
Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra aicina visus interesentus pieteikties dalībai apmācību 1. posmam – nacionālā mēroga apmācībām, kas notiks no 2014. gada 8. līdz 10. septembrim Ogresgalā. Lai pieteiktos dalībai apmācībās, lūdzam aizpildīt elektronisko pieteikšanās formu http://ejuz.lv/x0i2a līdz 2014. gada 10. augustam.

Oktobrī Latvijā notiks Eiropas mēroga konference par amatniecību
21.10.2014, Rīga
Lai dalītos pieredzē, uzsvērtu tautas kultūrvēstures saglabāšanu un akcentētu amatniecības nozīmi reģionu ekonomikas stiprināšanā, 21.oktobrī Rīgā, jaunajā Nacionālās bibliotēkas ēkā norisināsies Eiropas amatniecības konference „Amatu prasmes ilgtspējīgas ekonomikas veidošanai”.

Jūsu reģionālie Eiropas Savienības struktūrfondu informācijas centri
Latgalē – Daugavpils (65423801)
Rīgas reģionā – Rīga (67217975)
Kurzemē – Saldus (63807276)
Vidzemē – Valmiera (64219021)
Zemgalē – Jelgava (63028454) un Jēkabpils (65207419)

 

Pēdējās izmaiņas: 30.07.2014.