6. augustā apmācības par ugunsdrošību un aizsardzību

06.08.2014.

Informējam par apmācībām 20 stundu programmā “Ugunsdrošība” un 160 stundu programmā “Ugunsdrošība un aizsardzība”, kuru plānotais sākuma datums ir 6.augusts Latvijas Ugunsdzēsības asociācijas mācību centrā “PREVENTA”, Rīgā, J.Asara ielā 13 (3.stāvs).

Nodarbības notiek 1 reizi nedēļā.

Iespējams mācīties arī eksternā (ar diska palīdzību) vai e-apmācībā, šajos gadījumos apmācāmajam būs jāierodas tikai uz pēdējo praktisko nodarbību un testa pildīšanu. Kursu beidzot, apmācāmais saņems valsts akreditētas mācību iestādes beztermiņa apliecību.

Atbilstoši MK 17.02.2004. noteikumiem Nr. 82 “Ugunsdrošības noteikumi” 8.punkta prasībām par objekta ugunsdrošību atbildīgajiem darbiniekiem, kuri izstrādā rīcības plānu ugunsgrēka gadījumam un ugunsdrošības instrukciju, kā arī veic ugunsdrošības instruktāžu, obligāti nepieciešama profesionālā izglītība ugunsdrošībā vai apmācība ugunsdrošības jomā:

1. atbilstoši Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta izstrādātai mācību programmai (ne mazāk par 20 stundām), ja minētās personas strādā objektos, kuros var atrasties no 10 – 50 cilvēkiem (izņemot dzīvojamās mājas) vai objektos ar sprādzienbīstamu vidi (piem., pulēšanas, krāsošanas un tml. darbi kokzāģētavās -galdniecībās un tml.);

2. atbilstoši Izglītības un zinātnes ministrijas izstrādātai licencētai mācību programmai (ne mazāk par 160 stundām), ja minētās personas strādā objektos, kuros var atrasties vairāk par 50 cilvēkiem (izņemot dzīvojamās mājas), vai paaugstināta rūpniecisko avāriju riska objektos.

Pieteikties ir iespējams klikšķinot šeit: – 160 stundu programmai; – 20 stundu programmai.

Jautājumu gadījumā ar mums ir iespējams sazināties: info@preventa.lv vai 29810300.

Veiksmi vēlot,

Latvijas Ugunsdzēsības asociācijas

Mācību centrs “Preventa”

info@preventa.lv

Mob. 27706300

Mob. 29810300

www.preventa.lv

 

Pēdējās izmaiņas: 09.11.2018.