Tiks aktualizēts tehniskais projekts Preiļu pils renovācijas iesākšanai

25.07.2014.

Preiļu novada domes ārkārtas sēdē tika skatīts jautājums par finansējumu Preiļu pils renovācijas tehniskā projekta BK daļas aktualizācijai.
Domes deputāti, nobalsojot vienbalsīgi, nolēma ņemt aizņēmu Valsts kasē uz pieciem gadiem ar valsts kases noteikto procentu likmi pašvaldību prioritārā projekta „Valsts nozīmes arhitektūras pieminekļa Nr.6498-6505 (Preiļos, Raiņa bulvārī 30) Preiļu pils tehniskā projekta BK daļas aktualizācija” realizācijai. Tehniskā projekta aktualizēšanai nepieciešamais finansējums sastāda 23 716 euro. Aizņēmuma pamatsummas atmaksu nolemts veikt ar atlikto maksājumu, sākot ar 2015. gada novembra mēnesi.
Pēc aizņēmuma piešķiršanas tiks slēgts iepirkuma līgums ar SIA „Arhitektoniskās izpētes grupa” par Preiļu pils tehniskā projekta BK daļas aktualizācijas veikšanu, kas ir vērsta uz pils jumta, sienu, fasādes un pamatu atjaunošanu, kā arī pārseguma spriedzes noņemšanu, kas uzlikts padomju laikos. Kredīta saņemšanas gadījumā tehniskā projekta aktualizāciju paredzams veikt līdz šī gada beigām.
SIA „Arhitektoniskās izpētes grupa” veica pils tehniskā projekta izstrādi jau 2005. gadā. Lai tuvākajā nākotnē varētu plānot pils renovācijas darbus, esošais projekts ir jāpārstrādā saskaņā ar spēkā esošajiem noteikumiem. Kamēr nav aktualizēts pils tehniskais projekts, nevar prognozēt arī renovācijas darbu izmaksas. Nākošgad, kad būs pieejami Eiropas Savienības fondu līdzekļi, pašvaldība varētu pretendēt uz Eiropas Savienības projektu finansējumu pils sakārtošanai.
Maija Paegle,
Preiļu novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste

Pēdējās izmaiņas: 25.07.2014.