Dāvidam Zilbermanim piešķirts Preiļu novada Goda pilsoņa nosaukums

25.07.2014.

Ar Preiļu novada domes deputātu lēmumu 21. jūlija domes sēdē novadniekam Dāvidam Zilbermanim piešķirts Preiļu novada Goda pilsoņa nosaukums. Augsto apbalvojumu par ieguldījumu Preiļu vēsturiskā mantojuma saglabāšanā Dāvids Zilbermanis saņems 8. augustā Holokausta atceres pasākumā Preiļos. Dāvidam Zilbermanim tiks pasniegta Preiļu novada Goda pilsoņa apliecība un Goda pilsoņa nozīme no zelta
Dāvidu Zilbermani Goda pilsoņa nosaukuma saņemšanai izvirzīja Preiļu 2.vidusskolas kolektīvs, ieteikumu atbalstīja Preiļu Vēstures un lietišķās mākslas muzeja direktore Tekla Bekeša un Preiļu 2. vidusskolas muzeja vadītāja Valentīna Maksimova.
Pieteikumā apbalvojumam norādīts, ka Dāvids Zilbermanis jau daudzus gadus dod īpašu ieguldījumu Holokausta upuru piemiņas saglabāšanai Preiļu pilsētā. Ar D.Zilbermaņa atbalstu un iniciatīvu 2004.gada 8.augustā ir izveidots Holokausta upuru memoriāls Preiļos. Dāvids Zilbermanis kopā ar Samuelu Latvinski izveidojis biedrību „Preiļu ebreju kapsēta”, kuras pārstāvji kopš 2013.gada vāc līdzekļus Preiļu ebreju pilsoņu kapsētas labiekārtošanas darbiem. Pateicoties biedrības iniciatīvai, 2013.gada vasarā Preiļu ebreju pilsoņu kapsētas sakopšanas darbos strādāja vācu jauniešu nometnes LOT dalībnieki. Labiekārtošanas darbi turpināsies arī šovasar augusta sākumā. Pilnīgi pabeigt kapsētas labiekārtošanu Dāvids Zilbermanis iecerējis 2015.gadā.
Sakarā ar to, ka ebreji līdz 1941.gadam bija Preiļu pilsētas pamatiedzīvotāji un pirmie pilsētas vadītāji, sakoptā kapsēta nākotnē varētu kļūt par interesantu tūrisma objektu un vēstures muzeju „zem atklātām debesīm”.
Dāvids Zilbermanis dzimis 1934.gadā Preiļos, 1951.gadā pabeidzis Preiļu 2. vidusskolu, šobrīd dzīvo Ņujorkā.
Maija Paegle,
Preiļu novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste

Pēdējās izmaiņas: 25.07.2014.