24. jūlijā Preiļu novadā notika civilās aizsardzības komisijas ārkārtas sēde

24.07.2014.

24. jūlijā Preiļu novada domes ēkā notika civilās aizsardzības komisijas sanāksme saistībā ar ārkārtas situāciju sakarā ar Āfrikas cūku mēra izplatību. Sanāksmē piedalījās Preiļu novada domes vadība un pagastu pārvalžu vadītāji, Pārtikas un veterinārā dienesta (PVD) Dienvidlatgales pārvaldes vadītājs Antons Lazdāns, valsts iestāžu pārstāvji, Riebiņu, Vārkavas un Aglonas novadu vadības pārstāvji, mednieku organizāciju vadītāji.
Preiļu novada domes priekšsēdētājs Aldis Adamovičs informēja, ka jau no jūlija sākuma daļā Latgales un Vidzemes novadu izsludināta ārkārtas situācija saistībā ar Āfrikas cūku mēri, un arī mūsu puses iedzīvotājiem, cūku audzētājiem un medniekiem ir svarīgi saņemt Pārtikas un veterinārā dienesta darbinieku norādījumus par tālāko rīcību un nepieciešamajiem pasākumiem vīrusa operatīvai un efektīvai apkarošanai.
Par situāciju šobrīd klātesošos informēja PVD Dienvidlatgales pārvaldes vadītājs Antons Lazdāns, uzsverot, ka situācija sāk veidoties nopietna, jo pie Āfrikas cūku mēra izplatības zonas klāt ir nākusi Lietuva. Kaimiņu valstī jau sadedzināti daudzi tūkstoši slimo cūku. 24. jūlijā ir izdots rīkojums, ka Latvijā nedrīkst ievest gaļas produktus no kaimiņu valstīm, kas nav termiski apstrādāti 70 grādu temperatūrā. Šāda veida gaļas izstrādājumi, kas ievesti no Lietuvas, tiks izņemti no visiem veikaliem.
Antons Lazdāns uzsvēra, ka, lai nepieļautu cūku mēra tālāku izplatību saimniecībās, stingri jāievēro biodrošības noteikumi. Slimības skartajās teritorijās valsts paredzējusi saimniecībām kompensēt zaudējumus, ja tādi radīsies. Jāatzīmē, ka kompensācija tiks izmaksāta vienīgi tām saimniecībām, kurās cūkas ir reģistrētas, tāpēc PVD Dienvidlatgales pārvaldes vadītājs aicināja iedzīvotājus reģistrēt visus mājdzīvniekus, kas atrodas saimniecībās. Karantīnas zonā noteikti strikti ierobežojumi arī medniekiem.
Par cūku saslimšanas simptomiem PVD speciālisti ir informējuši veterinārārstus. Pirmās pazīmes cūkām saslimšanas gadījumā esot augsta temperatūra, ausu cianoze, punktveida asins izlijumi, var būt caureja. Lai sīkām informētu saimniecības par to, kādas ir cūku mēra pazīmes, kā pasargāt savu saimniecību no inficēšanās un kā rīkoties medniekiem, PVD izstrādājis informatīvos bukletus latviešu un krievu valodā. Bukleti tiks pavairoti un izplatīti saimniecībās, informācija atrodama arī PVD mājaslapā www.pvd.gov.lv . Kā uzsvēra Antons Lazdāns, jāstrādā preventīvi, kamēr mūsu novada lopiņus sērga nav skārusi. Ja ir aizdomas par mājas cūku saslimšanu vai atrasta beigta meža cūka, jāziņo PVD darbiniekiem – Dienvidlatgales pārvaldes tālruņi: 64622160, 64622177, kontaktinformāciju var atrast arī PVD mājaslapā www.pvd.gov.lv
Klasiskais cūku mēris vispirms tika konstatēts Dagdas novadā, Āfrikas cūku mēra sērga aizsākās 26. jūnijā, kad Baltkrievijas pierobežā robežsargi atrada beigtas cūkas. 3. jūlijā Saeimas sēdē tika nolemts izsludināt ārkārtējo situāciju Āfrikas cūku mēra (ĀCM) skartajā teritorijā. Saskaņā ar PVD informāciju uz šodienu ir 13 sērgas skarti punkti.
Sapulcē tika diskutēts arī par pasākumiem, kas jāveic dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu un mājlopu līķu sadedzināšanas vietu ierīkošanai, par tehnisko nodrošinājumu un citiem saistītiem jautājumiem.
Preiļu novada pašvaldība aicina iedzīvotājus būt piesardzīgiem un ievērot drošības pasākumus.

Maija Paegle,
Preiļu novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste

Pēdējās izmaiņas: 24.07.2014.