Biznesa semināru sesija pēcpusdienās – labākā iespēja tiem, kas domā par sava biznesa uzsākšanu, bet vēl strādā algotu darbu

04.08.2014.

Biznesa apmācību sesija ilgs četras nedēļas un tā piedāvās apmeklēt četras radošāslekcijas, veidot praktiskos uzdevumus, testus, saņemt no biznesa profesionāļiemindividuālas konsultācijas klātienē un “online” (interneta tiešsaistē), veidot diskusijas unrosināt viedokļu / ideju apmaiņu apmācību dalībnieku starpā. Apmācības notiks Rīgas centrā,katru pirmdienu pēcpusdienās –
4. augustā, 11. augustā, 18. augustā un 25. augustā nopl.15:30. Apmācības ir virzītas ne tikai uz ideju apmaiņu un aktīvu darbu grupās, bet arī individuāluun uz katru dalībnieku vērstu zināšanu sniegšanu.

Biznesa semināru sesija pēcpusdienās (PDF) 

Pēdējās izmaiņas: 23.10.2018.