SIA „Preiļu saimnieks” jūlijā strādā desmit jaunieši

21.07.2014.

Jūlija mēnesī SIA „Preiļu saimnieks” strādā pirmie desmit jaunieši, kas iesaistījušies Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) programmā „Nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs”.
Interese par darbu vasarā jauniešiem ir – darbam SIA „Preiļu saimnieks” līdz jūlijam bija pieteikušies 29 strādāt griboši jaunieši. Saskaņā ar nodarbinātības programmas noteikumiem viena skolēna nodarbinātības ilgums ir viens mēnesis. SIA „Preiļu saimnieks” darbu piedāvā 10 jauniešiem jūlijā, un vēl 10 jaunieši strādās augustā.
Jaunieši veic dažādus vasaras labiekārtošanas darbus pilsētā – grābj nopļauto zāli laukumos un pilsētas parkā, kopj dzīvžogus, ravē publiskos apstādījumus un dara citus savam vecumam atbilstošus darbus. SIA „Preiļu saimnieks” Komunālās nodaļas vadītāja Zenta Igolniece norāda, ka jauniešiem tiek piedāvāts darbs atbilstoši viņu iespējām, tāpat tiek ņemti vērā laika apstākļi – svelmainajās dienās strādā, piemēram, parka koku pavēnī. Zenta Igolniece jūlija jauniešu grupas darbu vērtē atzinīgi, norādot, ka jaunieši strādā ieinteresēti, ar pozitīvu attieksmi.
Uzrunātie jaunieši atzīst, ka nākt uz darbu un strādāt visu dienu ir tāpat kā doties uz skolu. Viņi stāsta, ka darbu vasaras brīvlaikā nebūt nav viegli atrast. Informāciju par darbu SIA „Preiļu saimnieks” kāds atradis internetā, vēl kāds pieteicies pats un pierunājis līdzi nākt savu draugu. Kamēr vieni čakli strādā, citi bauda vasaras brīvlaiku. Jaunieši norāda, ka galvenā motivācija nākt uz darbu, protams, ir alga mēneša beigās.
NVA skolēnu nodarbinātības pasākumos pirmo darba pieredzi var gūt jaunieši, kuri sasnieguši 15 gadu vecumu un mācās vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs. Viena skolēna nodarbinātības ilgums ir viens mēnesis, bet darba alga ir 320 eiro pirms nodokļu nomaksas. NVA darba devējām nodrošina dotāciju 50% apmērā no valstī noteiktās minimālās darba algas, bet otru pusi un nodokļus jāmaksā darba devējam. SIA „Preiļu saimnieks” ir vienīgais darba devējs, kas sadarbībā ar NVA piedāvā jauniešiem darbu Preiļos. SIA „Preiļu saimnieks” valdes priekšsēdētājs Jānis Mūrnieks norāda, ka SIA „Preiļu saimnieks” ir sociāli atbildīgs darba devējs: „Šāds maksājuma modelis, protams, netika izvērtēts no darba devēja viedokļa, tāpēc šobrīd to nevar uzskatīt par labu un saistošu visiem darba devējiem arī turpmāk, jo to izmanto tikai SIA „Preiļu saimnieks”, kurš bija ar mieru par šādu sabiedrībai dārgu finansējuma modeli uzņemties darba nodrošināšanas, audzināšanas un uzraudzīšanas funkcijas.”

Inese Šņepste,
SIA „Preiļu saimnieks” sabiedrisko attiecību speciāliste

Pēdējās izmaiņas: 21.07.2014.