Pašvaldība uzlabo tūrisma nozares infrastruktūru

23.07.2014.

Kopš jūnija beigām preilieši un pilsētas viesi Raiņa bulvārī 24 ir pamanījuši un pievērsuši uzmanību jaunam objektam Preiļos – informatīvam un interaktīvam āra stendam, kurā šobrīd ir aplūkojama Preiļu novada domes mājas lapa, kā arī kultūras un sporta pasākumu afišas. Publiskais displejs ir paredzēts lietošanai visu diennakti septiņas dienas nedēļā bez pārtraukuma ar mērķi atvieglot Preiļu pilsētas apmeklētāju ikdienu ar interaktīvu un noderīgu saturu.  

Pašlaik notiek darbi pie stenda informatīvā satura izstrādes, kura realizācijas rezultātā ikviens, kurš vēlēsies bez gida palīdzības apmeklēt Preiļu novada tūrisma objektus, varēs iepazīties ar interaktīvo karti, kurā būs izvietoti visi kultūrvēsturiskie objekti, kā arī citi apskates objekti Preiļu un Riebiņu novados. Tāpat arī būs pieejama lietderīga informācija par naktsmītņu un ēdināšanas iespējām, interneta pieeja punktiem, bankomātiem, kultūras pasākumiem un citu informāciju.

Stends tika uzstādīts realizējot projektu „Informatīvo zīmju izgatavošana un uzstādīšana pie kultūrvēsturiski nozīmīgiem objektiem Preiļu novadā” LEADER projektu konkursa „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” ietvaros, lai veicinātu pašvaldības iespējas realizēt lauku telpas saglabāšanu un ilgtspējīgu attīstību, sekmētu novada ekonomiskās situācijas uzlabošanos ilgtermiņā un veicinātu nodarbinātības attīstību novada teritorijā. Projekta kopējās izmaksas sastāda 18 230,89 eiro.

Tāpat projekts paredzēja 18 misiņa plākšņu izgatavošanu un uzstādīšanu pie kultūrvēsturiskiem objektiem, lai interesenti varētu iepazīties ar objektu bez gida palīdzības. Uz plāksnēm būs atrodama informācija par objektu latviešu, krievu, angļu un vācu valodās. Informatīvās plāksnes rotās sekojošus Preiļu novada kultūrvēsturiski nozīmīgus objektus, no kuriem lielākā daļa ir arī Valsts nozīmes kultūrvēsturiski objekti, tie ir – Preiļu pils, muižas kapela, muižas stallis, vārti uz Preiļu pilsētas parku no A.Paulāna ielas, vārti uz Preiļu pilsētas parku no Pils ielas, pilsētas parka vārtsarga namiņš, Borhu dzimtas celtā kungu dzīvojamā māja un kāzu ozols Preiļu pils priekšā, Gornejašu kapliča, Aizkalnes pareizticīgo baznīca, Aizkalnes katoļu baznīca, Preiļu katoļu baznīca, Moskvinas vecticībnieku lūgšanu nams, Nīdermuižas katoļu baznīca, Pelēču ūdensdzirnavas, Vecticībnieku baznīcas vārti Preiļos Raiņa bulvārī, siera skulptūras, bijusī Ebreju skola un 1. skola Preiļos – Daugavpils ielā 34.

Preiļu novads ir bagāts ar kultūrvēsturisko mantojumu un dabas objektiem, tāpēc ir aktuāli sniegt informāciju par kultūrvēsturiskajiem objektiem novadā,  tādējādi nodrošinot kultūrvēsturisko objektu aizsardzību, kā arī veicinot to atpazīstamību Latvijā un pasaulē.

Jolanta Rubine,
Preiļu novada domes lietvedības pārzine


Pēdējās izmaiņas: 23.10.2018.