Aizkalnieši turpmāk svētkus svinēs atjaunotajās Tautas nama telpās

23.07.2014.

Preiļu novada Aizkalnes Tautas namā noslēgušies vienkāršotās rekonstrukcijas darbi, kurus veica vietējais būvuzņēmējs SIA „Nams P”, realizējot projektu „Preiļu novada Aizkalnes Tautas nama ēkas vienkāršotā rekonstrukcija” LEADER projektu konkursa „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” ietvaros.

Šobrīd noslēdzoties darbiem, ir prieks vēstīt, ka aizkalnieši un viesi turpmāk kultūras pasākumus organizēs un apmeklēs drošos un estētiskos apstākļos.

Projekta ietvaros Tautas namā tika ierīkots ūdensvads, izremontēta ēkas austrumu fasādes izdrupušo ķieģeļu un akmeņu siena un ēkas skārda jumta defekts, tika uzstādītas lietus ūdeņu notekas, kā arī izremontētas bojātās. Tautas nama zāle ieguvusi jaunas zāles durvis un grīdu, tāpat tika veikts sienu un griestu remonts. Arī pārējās Tautas nama telpās tika saremontēta grīda, siena un griesti, kā arī ierīkota elektroinstalācija. Kopumā projekta ietvaros tika veikti zāles remontdarbi 173 m2 platībā, ģērbtuves telpas remontdarbi 62 m2 platībā, kā arī citi prioritārie nama ēkas remontdarbi, lai uzlabotu ēkas fizisko un estētisko stāvokli, kā arī nodrošinātu tautas nama apmeklētāju drošību. Rekonstrukcijas izmaksas sastādīja 14 227,68 eiro.

Aizkalnes Tautas nama ēka ir būvēta 1889.gadā, kura kalpojusi par pagasta māju jau 1. Latvijas brīvvalsts laikā. Pēdējo 20 gadu laikā nopietni remonti nav tikuši veikti, un līdz šim ēkas nolietojums bija iespaidīgs – nestabila un vietām ielūzusi grīda, drūpošs griestu apmetums, kas apdraudēja apmeklētāju drošību un veselību. 

Pašlaik Aizkalnes Tautas nama ēka ir nodota kultūras vajadzībām. Tautas namā darbojas teātra kopa, jauniešu un sieviešu vokālais ansamblis. Tautas nama vadītāja Māra Rožinska paskaidroja, ka ir darīts viss, lai saglabātu ēkas senatnīgumu, tajā pašā laikā pielāgotu mūsdienu prasībām. Atlikuši ir vien ievākšanās darbi, un jāgatavojas svinībām par godu atklāšanai pēc rekonstrukcijas. Vadītāja pastāstīja, ka pašdarbnieku kolektīvi un pagasta iedzīvotāji šo mirkli jau sen ar nepacietību ir gaidījuši un šobrīd ir patiess prieks par veikto attīstību, lai turpmāk telpās varētu rīkot kvalitatīvus pasākumus!

Jolanta Rubine,
Preiļu novada domes lietvedības pārzine


Pēdējās izmaiņas: 23.10.2018.