“Trejdeviņas saules lec” Briselē

22.07.2014.

Preiļu novada bērnu un jauniešu centra zīmēšanas pulciņa audzēknes ILONAS KRAULES (7 gadi) zīmējums „Vācija” līdz 2014.gada septembrim ir skatāms Latvijas bērnu un jauniešu interešu izglītības mākslas pulciņu audzēkņu darbu izstādē “Trejdeviņas saules lec” Latvijas Pastāvīgās pārstāvniecības Eiropas Savienībā telpās, Briselē. Izstādē apskatāmi 29 konkursa dalībnieku darbi. Tajos autori atklāj savu redzējumu, priekšstatus, sajūtas un fantāzijas par katru no ES dalībvalstīm.

Izstādes kopējā tēma – Saule. Saule visiem ir viena, bet katras tautas tradīcijās un pasaules uztverē tā atspoguļota atšķirīgi.
2014.gadā, atzīmējot Latvijas dalības Eiropas Savienībā 10 gadu jubileju un gatavojoties Latvijas prezidentūrai ES Padomē 2015.gadā, Izglītības un zinātnes ministrijas Valsts izglītības satura centrs organizēja bērnu mākslas konkursu „Trejdeviņas saules lec”. Konkursa dalībnieki tika aicināti pētīt Saules zīmi, simbolu, jēdzienu ES dalībvalstu tautu etnogrāfijā, folklorā un kultūrā – mākslā, literatūrā, iegūtās atziņas realizējot vizuālās mākslas darbos.

Konkursā „Trejdeviņas saules lec” kopumā piedalījās vairāk nekā 1200 dalībnieku. Ap 300 konkursa laureātu darbu būs apskatāmi izstādē – konkursa 3.kārtā Rīgā 2015.gada janvārī. Konkursa laureātu darbu vidū ir arī Preiļu novada bērnu un jauniešu centra zīmēšanas pulciņa (pedagogs Kazimirs Anspaks) audzēkņu darbi – Rūtas Mičules, Ilonas Kraules, Martas Jenaua, Zanes Rizgas, Annijas Madernieces zīmējumi, kā arī keramikas pulciņa (pedagogs Raivo Andersons) audzēkņu Zanes Rizgas un Aleksandra Ivanova kopdarbs ‘Variācija par Dona Kihota tēmu. Spānija.”.
Fotogrāfijas no izstādes atklāšanas pasākuma Briselē.

Preiļu novada bērnu un jauniešu centra
direktore Aija Caune

Pēdējās izmaiņas: 23.10.2018.