Jaunieši no Latgales pilsētām pētīja vēsturi

16.07.2014.

 

11. jūlijā veiksmīgi noslēdzās Daugavpils Universitātes Humanitārās fakultātes  rīkotā vācu valodas un kultūras vasaras skola.
Veselu nedēļu 11 jaunieši no dažādām Latgales pilsētām – Ludzas, Preiļiem, Daugavpils un Rēzeknes –  Daugavpils Universitātes lektoru vadībā veica pētniecisko darbu ar dažādiem vēsturiskiem avotiem: pētīja baznīcu grāmatas Daugavpils Dzimtsarakstu nodaļā, dokumentēja kapu vietas Daugavpils Komunālajos luterāņu kapos, apkopoja informāciju par baltvāciešiem  senajos preses izdevumos. Tādējādi tika apzināta un apkopota informācija par  vācbaltiešiem, kuri dzīvoja Daugavpilī Latvijas pirmās neatkarības gados.

Vēsturiskie avoti pārsvarā bija latviešu, latgaliešu un senslāvu valodā, dažviet teksti arī vācu valodā. Strādājot trīs grupās un apzinot informāciju vienlīdz četrās valodās, vasaras skolas dalībnieki komunicēja un prezentēja savu pētījumu  vācu valodā.

Daugavpils Universitātes Humanitārās fakultātes Reģionālā vācu valodas un Vācijas valstsmācības tālākizglītības centra vadītājas p. i. Nataļja Demjaņenko uzsvēra: „Lielākā daļa 1918. – 1940. gada preses bija pieejama Latvijas Nacionālās bibliotēkas digitālajā bibliotēkā. Vienai darba grupai bija iespēja strādāt ar senu preses izdevumu Двинскiй голосъ (Dvinskas balss), kas atrodas Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzeja fondā un vēl nav digitalizēts. Strādājot pie pētāmā materiāla, jaunieši uzzināja daudz saistošas informācijas par dažādām personībām. Apkopojot apzināto informāciju,  jaunieši noskaidroja, kur dzīvoja un strādāja Dvinskas vācieši.”

Bezmaksas vasaras skolu integrētai vācbaltu kultūras un vācu valodas apmācībai organizēja Daugavpils Universitātes Humanitārās fakultātes Reģionālais vācu valodas un Vācijas valstsmācības tālākizglītības centrs un Vācu filoloģijas katedra. Vasaras skolu finansiāli atbalstīja Gētes institūts Rīgā un Daugavpils Universitāte.

Vasaras skolas organizatori pateicas Daugavpils Dzimtsarakstu nodaļas arhīva, SIA “Labiekārtošana” Rituālo pakalpojumu iecirkņa, Latgales Centrālās bibliotēkas un Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzeja darbiniekiem par atbalstu un konsultācijām.

Informāciju sagatavoja:
Zane Ločmele
DU Starptautisko un sabiedrisko attiecību daļas
Sabiedrisko attiecību menedžere
T.65425564

 

Pēdējās izmaiņas: 23.10.2018.