Pašvaldības policijas informācija par darba rezultātiem jūnijā

14.07.2014.

Pašvaldības policijas informācija par darba rezultātiem jūnijā

Preiļu novada pašvaldības policija šī gada jūnijā par konstatētajiem administratīvajiem pārkāpumiem sastādījusi 59 administratīvo pārkāpumu protokolus, no tiem: par alkoholisko dzērienu lietošanu sabiedriskās vietās vai par atrašanos sabiedriskās vietās reibuma stāvoklī sastādīti 38 protokoli, par nepilngadīgā iesaistīšanu alkoholisko dzērienu lietošanā sastādīts 1 protokols, par domes saistošo noteikumu pārkāpumiem – 2 protokoli, par administratīvajiem pārkāpumiem ceļu satiksmē – 13 protokoli (no tiem protokoli – paziņojumi – 3).
2 protokoli sastādīti par dzīvošanu bez derīga personību apliecinoša dokumenta, 2 – par to, ka nav deklarēta dzīvesvieta, 1 protokols sastādīts par dzīvnieku turēšanas prasību pārkāpšanu.
Mēneša laikā ir saņemta un apstrādāta informācija par dažāda veida drošības un sabiedriskās kārtības traucējumiem novada administratīvajā teritorijā, kopā ir bijuši 26 izsaukumi un pieteikumi. 7 gadījumos izskatīti fizisku un juridisku personu iesniegumi (pieteikumi) un sniegtas atbildes uz tiem.
Darba procesā ir sagatavoti un izsūtīti dažāda veida administratīvie materiāli iestādēm, juridiskām un fiziskām personām, kopskaitā – 21 dokuments. Pašvaldības policija veikusi 4 pasākumus kopā ar Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldes Preiļu iecirkņa amatpersonām drošības un sabiedriskās kārtības nodrošināšanā Preiļu novada administratīvajā teritorijā.

Jānis Trubačs,
Preiļu novada Pašvaldības policijas priekšnieks

Pēdējās izmaiņas: 14.07.2014.