Raiņa muzejs „Jasmuiža” 23. augustā plkst. 12.30 aicina piedalīties Jašas upes sakopšanas talkā

23.08.2014.

Raiņa Jasmuižai – 50

Jasmuižā Rainim veltītu pirmo ekspozīciju atklāja 1964. gada 16. augustā. Tas bija Raiņa Tautas muzejs, kuru izveidoja Preiļu rajona Aizkalnes astoņgadīgās skolas latviešu valodas un literatūras skolotāja Emīlija Balaško.
16. augustā Jašas krastā sabiedrībā pazīstamie kultūras un mākslas darbinieki Eduards Smiļģis, Fricis Rokpelnis, Jānis Sudrabkalns, Voldemārs Kalpiņš, Andris Vējāns, Bruno Saulītis u.c. stādīja mazas liepiņas, kuras gadu gaitā sakuploja, veidojot savdabīgu liepu mežu.
1972. gada jūlijā tika atklāta Latgales keramikas pastāvīgā ekspozīcija.
Septiņdesmitajos gados atjaunoja arī ūdenskritumu Jašas upē un restaurēja bijušo muižas govju kūti, kas pārtapa par izstāžu zāli. Keramiķim Andrejam Paulānam aizejot mūžībā, uz Jasmuižu pārveda meistara darbnīcu, kura 1999. gadā tika rekonstruēta.
20. gadsimta astoņdesmito gadu beigās tika labiekārtots Jašas upes labais krasts un uzcelta brīvdabas estrāde, kur notikuši dažādi pasākumi.
Tas ir tikai neliels ieskats muzeja vēsturē. Šogad Raiņa muzejs Jasmuiža svin 50 gadu jubileju. Aicinām visus, kuri vēlas sumināt jubilāru, piedalīties Jašas upes posma sakopšanas talkā un nelielā ūdenskrituma, kuru Raiņa māsa Dora minējusi savā vēstulē, atjaunošanā.
Īpaši gaidīti spēcīgi vīri (ar motorzāģiem), lai attīrītu Jašas upi no sakritušajiem kokiem, zariem. Lūgums ierasties piemērotā apģērbā un apavos.

Informācija pa tālruni: 29487589

 

Pēdējās izmaiņas: 23.10.2018.