Izveidota konkursa „Sakoptākais īpašums Preiļu novadā” žūrija

20.06.2014.

Turpinot 2012. gadā Preiļu novadā iesākto tradīciju par konkursa „Sakoptākais īpašums Preiļu novadā” rīkošanu, pamatojies uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, un nolikuma „Sakoptākais īpašums Preiļu novadā” punktā 4.2. noteikto, ka konkursam pieteikto īpašumu izvērtēšanu veic konkursa žūrija, kuras locekļu skaitu un sastāvu nosaka ar Preiļu novada domes lēmumu, deputāti 20. jūnija domes sēdē apstiprināja šī gada žūrijas sastāvu.

Konkursam pieteikto objektu vērtēšana notiks augusta vidū un to vērtēs konkursa žūrija piecu cilvēku sastāvā: Preiļu novada domes Nekustamā īpašuma daļas vadītāja Vita Patmalniece, SIA „Preiļu saimnieks” Komunālās daļas vadītāja Zenta Igolniece, Saunas pagasta zemniece Dagnija Mālniece, Saunas pagasta nekustamā īpašuma „Dzirnavas” īpašniece Zinaīda Adamoviča un Preiļu pagasta z/s „Avotu ozoli” līdzīpašniece Anna Buka. Par konkursa žūrijas priekšsēdētāju tika ievēlēta Nekustamā īpašuma daļas vadītāja Vita Patmalniece.

Konkursā tiks vērtēta teritorijas sakoptība un kopskats, ēku un būvniecisko elementu ārējais izskats un piemērotība, dārza funkcionālais plānojums, puķu dobes un košumkrūmi, videi draudzīga saimniekošana, kā arī īpašuma individualitāte.

Jolanta Rubine,
Preiļu novada domes lietvedības pārzine

Pēdējās izmaiņas: 20.06.2014.