Apstiprināts Preiļu novada domes 2013. gada publiskais pārskats

20.06.2014.

20. jūnija domes sēdē tika apstiprināts Preiļu novada domes 2013. gada publiskais pārskats. Pārskats ir nosūtīts arī uz Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju (VARAM), publicēšanai ministrijas mājas lapā www.varam.gov.lv.

Preiļu novada domes 2013. gada publiskais pārskats elektroniskā formā ir pieejams arī Preiļu novada domes mājas lapā, skatīt te:

http://preili.lv/upload/dokumenti1/20140625_2013_gada_publiskais_parskats.pdf

Gada publiskā pārskata sagatavošanas un publicēšanas mērķis ir sniegt informāciju pašvaldības iedzīvotājiem, nevalstiskajām organizācijām, medijiem, studentiem, valsts pārvaldes ierēdņiem un citiem interesentiem par pašvaldības darbu un rezultātiem, kā arī par budžeta līdzekļu izlietošanu iepriekšējā gada periodā.

Pēdējās izmaiņas: 23.10.2018.