Pagarina darbu izpildes termiņus izglītības iestāžu infrastruktūras uzlabošanas darbiem

20.06.2014.

20. jūnija domes sēdē deputāti skatīja SIA „RERE04” valdes priekšsēdētāja Imanta Strauta iesniegumu par darbu izpildes termiņa pagarinājumu projekta „Preiļu novada izglītības iestāžu infrastruktūras attīstība” ietvaros.

Atgādinām, ka pagājušā gada augusta mēnesī tika noslēgti līgumi starp Preiļu novada domi un SIA „RERE04” par būvdarbiem Preiļu 1. pamatskolā, Preiļu 2. vidusskolā, pirmsskolas izglītības iestādē „Pasaciņa” projekta „Preiļu novada izglītības iestāžu infrastruktūras attīstība” ietvaros, visos objektos par darbu izpildes termiņu nosakot 2014. gada 1. augustu.

Uzņēmuma pārstāvji paskaidroja, ka saistībā ar izglītības iestādēs notikušo mācību procesu 2013./2014. mācību gadā dažas telpas objektos būvniekiem tika nodotas vēlākos termiņos, kas būvuzņēmējam ierobežoja piekļuvi nepieciešamajām darba zonām. Tāpat arī projekta realizācijā radās neparedzēti papilddarbi, tāpēc minēto iemeslu dēļ nav iespējams darbus pabeigt līgumā noteiktajā termiņā, ievērojot darbu tehnoloģiskās prasības.

Sēdē klātesot SIA „RERE04” pārstāvjiem un izglītības iestāžu direktoriem, deputāti, diskutējot un apspriežot termiņa nosacījumus ar iesaistītajām pusēm, pieņēma lēmumu pagarināt darbu izpildes termiņus visos trijos objektos, nosakot jauno darbu izpildes termiņu līdz 2014. gada 26. augustam.

Jolanta Rubine,
Preiļu novada domes lietvedības pārzine

Pēdējās izmaiņas: 20.06.2014.