Sākusies pieteikšanās konkursam “Sakoptākais īpašums Preiļu novadā” (līdz 22. jūlijam)

25.06.2014.

Preiļu novada dome  aicina novada iedzīvotājus un apbūvēto teritoriju īpašniekus piedalīties konkursā «Sakoptākais īpašums Preiļu novadā”.

Konkursam jāpiesakās no 25. jūnija līdz 22. jūlijam, aizpildot pieteikuma veidlapu un iesniedzot to Preiļu novada domes Apmeklētāju pieņemšanas un informācijas centrā vai pagastu pārvaldēs. Konkursam pieteikto objektu vērtēšana notiks augusta vidū.

Objektu dalībai konkursā var pieteikt pats īpašnieks vai tā pārstāvis, kā arī kaimiņi, draugi, radi, darba kolēģi un citi iedzīvotāji, iepriekš to saskaņojot ar īpašnieku.

Konkurss tiek organizēts, lai veicinātu novada iedzīvotāju un teritoriju īpašnieku ieinteresētību sev piederošo īpašumu sakopšanā. Piedalīties aicinām privātmājas, daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, uzņēmumus un iestādes. Visi konkursam pieteiktie īpašumi tiks vērtēti vairākās kategorijās: ģimenes mājas pilsētas un ciemu teritorijā, viensētas pagasta teritorijā, daudzdzīvokļu mājas, sabiedriskie objekti, komercsabiedrību īpašumi, valsts un pašvaldības iestādes. Konkursā tiks vērtēta teritorijas sakoptība un kopskats, ēku un būvniecisko elementu ārējais izskats un piemērotība, dārza funkcionālais plānojums, puķu dobes un košumkrūmi, videi draudzīga saimniekošana, kā arī īpašuma individualitāte. Dalībnieku apbalvošana paredzēta Preiļu novada svētku pasākumā 30. augustā, kad Preiļiem kā apdzīvotai vietai svinēsim 666. gadskārtu.

Ar konkursa nolikumu var iepazīties mājas lapā www.preili.lv , turpat ir atrodama arī pieteikuma veidlapa. Papildus informāciju var saņemt, zvanot konkursa komisijas vadītājai Vitai Patmalniecei, tālrunis – 28367578.

Nolikums (PDF) 

Pieteikuma veidlapa (DOC) 

Maija Paegle,
Preiļu novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste

Pēdējās izmaiņas: 23.10.2018.