Daugavpils Universitāte un Dabas izpētes un vides izglītības centrs rīko 9. Daugavpils Zinātnes festivālu

22.09.2014.

Zinātnes festivāls ir pasākums, kura laikā sabiedrībai tiek dota iespēja iepazīt tuvāk zinātnes pasauli, pavērot, kā tā tiek izmantota mūsu ikdienas dzīvē, ražošanā un uzzināt jaunus un pārsteidzošus faktus par labi zināmām un ierastām lietām un procesiem. Zinātnes festivāla mērķis ir vienkāršā, uzskatāmā un saprotamā veidā izglītot sabiedrību par tai aktuālām tēmām, skaidrot dažādas problēmsituācijas, kā arī rosināt jauniešus pievērsties zinātniskiem pētījumiem. Tā ir lieliska iespēja skaidrot sabiedrībai jaunākos pētījumus, vides aizsardzības, jaunāko tehnoloģiju, ražošanas īpatnību u.c. jautājumus. Festivāla laikā ir paredzēti pasākumi dažādām sociāli ekonomiskajām grupām un mērķauditorijām (skolēniem, pašvaldību darbiniekiem, skolotājiem, studentiem u.c.).
Pievienojam 8. Daugavpils Zinātnes festivāla programmu, kas apliecina, ka tā ir ļoti daudzveidīga un ikviens apmeklētājs var atrast ko noderīgu un interesantu. 8. Daugavpils Zinātnes festivālu kopumā apmeklēja aptuveni 2500 interesenti. Tie bija gan skolēni, gan skolotāji, gan uzņēmēji, gan citi interesenti no Daugavpils pilsētas un novada, kā arī no citiem Latgales, Vidzemes reģiona novadiem, Rīgas u.c. Par festivāla popularitāti liecina fakts, ka ar katru gadu pieaug apmeklētāju un viņu pārstāvēto pilsētu un reģionu skaits.
Aicinām Jūsu uzņēmumu atbalstīt 9. Daugavpils Zinātnes festivālu finansiāli / materiāli vai tieši iesaistoties pasākuma organizēšanā – piedalīties ar savu aktivitāti, kas būtu interesanta festivāla apmeklētājiem, atbilstu tā mērķiem un veicinātu Jūsu atpazīstamību.
Visi 9. Daugavpils Zinātnes festivāla rīkotāji un atbalstītāji tiks reklamēti pasākuma laikā un informatīvajos materiālos.
Daugavpils Zinātnes festivāls ir balstīts uz milzīgu entuziasmu un brīvprātīgu darbu – pasākums nav domāts peļņas gūšanai, bet gan sabiedrības informēšanai un izpratnes par zinātni vairošanai. Ieeja Daugavpils Zinātnes festivālā ir bez maksas.

Jautājumu gadījumā lūdzam sazināties ar:
Daugavpils Universitātes Zinātņu daļu
Vienības ielā 13-219
Tālr.: 65425452, e-pasts: zinda@du.lv
www.zinatnesfestivals.lv
Finansiāla atbalsta gadījumā:
Biedrība „Daugavpils Universitātes Dabas izpētes un vides izglītības centrs”
Swedbank AS
Konta Nr.: LV25HABA0551032881306
Kods: HABALV22
Daugavpils Zinātnes festivāla organizatori apņemas vajadzības gadījumā sniegt atskaiti par finansējuma izlietojumu.

Pēdējās izmaiņas: 22.09.2014.