Preiļu 1. pamatskolas skolēni – vieni no čaklākajiem makulatūras un izlietoto bateriju vācējiem valstī

18.06.2014.

Preiļu 1. pamatskolas audzēkņi, pedagogi un vecāki ar veiksmīgiem rezultātiem noslēguši dalību vides aizsardzības uzņēmuma „Zaļā josta” rīkotajos izlietoto bateriju un makulatūras vākšanas konkursos „Tīrai Latvijai” 2013./2014. mācību gada ietvaros.

Apkopojot konkursa rezultātus, Preiļu 1. pamatskola tika nominēta kā trešā aktīvākā izglītības iestāde, kurai izdevās savākt 661 kg izlietoto bateriju, balvā saņemot 150 eiro naudas balvu. Īpaši centīgi bija 7.a klases audzēkņi, savācot 478,74 kg un 3.b – 25,33 kg. Par čaklākajiem izlietoto bateriju vācējiem skolā kļuva – Lūkass Vucāns (478,74 kg), Karīna Anspoka (16,26 kg), Arta Batarāga (14,53 kg), Viesturs Kondratjevs (13,56 kg) un Markuss Kurašovs (12,53 kg). Lūkass Vucāns konkursā tika nominēts kā trešais aktīvākais individuālais dalībnieks izlietoto bateriju vākšanas konkursā visā valstī.

Izlietoto bateriju vākšanas konkurss tika rīkots ar mērķi veicināt bērnu un jauniešu izpratni par atkritumu kaitīgumu videi un parādīt, ka ikviens ar savu līdzdalību atkritumu savākšanā var pasargāt vidi no bīstamajiem atkritumiem. Kopumā mācību gada ietvaros „Zaļā josta” ar izglītības iestāžu starpniecību ir nodevusi pārstrādei 23 tonnas 973 kg 98 g izlietoto bateriju.

Savukārt makulatūras vākšanas konkursā Preiļu 1. pamatskolai izdevās savākt 26152 kg makulatūras, tādējādi iegūstot godalgoto otru vietu valstī. Makulatūras vākšanas konkursā iesaistījās 91 skolēns no 22 klašu kolektīviem. Visvairāk izdevās savākt 1.a klases audzēkņiem – 4138,47 kg, 3.b – 3919,01 kg, 5.a – 2639,35 kg, 3.a – 1975,2 kg, 7.a – 1044,1 kg un 2.b – 1007,57 kg. Čaklākie individuālie makulatūras vācēji skolā bija Annija Akmentiņa (3293,28 kg), Kristaps Plivda (2639,35 kg), Evelīna Gribuste (1545,7 kg), Alīna Kozure (1044,1 kg), Normunds Kokins (982,4 kg), Ēriks Ļeonovs (806,81 kg), Adrians Konstantinovs (769 kg), Terēze Grietiņa Paura (761,2 kg), Luīze Vilcāne (387,6 kg), Dinārs Kemzāns (344,8 kg) un Markuss Kurašovs (315 kg). Par azartu un ieguldījumu īpaši jāatzīmē 3.b klase ar audzinātāju Gaidu Ivanovu vadībā, viņi šajā akcijā piedalījās pilnā sastāvā, iesaistot konkursā ikvienu klasesbiedru! Pateicībā par skolas sekmīgo iesaistīšanos otrreizējo izejvielu vākšanā, konkursa rīkotāji skolai pasniedza balvu – iespēju septembrī doties aizraujošā vides izziņas ekskursijā, kā arī par katru nodoto makulatūras tonnu skola dāvanā saņēma 5 kg biroja papīra.

Konkursa norises laikā  visām Latvijas skolām čakli strādājot, pavisam tika savāktas 1270 tonnas 326 kg makulatūras. Izglītības iestāžu audzēkņu vāktā makulatūra no skolām tika izvesta visa mācību gada gaitā, pakāpeniski nodrošinot Papīrfabrikas „Līgatne” papīrražošanas iekārtas ar izejvielām jaunu papīru ražošanai.

Konkursiem noslēdzoties un uzzinot par sasniegumiem, skolā tika rīkots noslēguma pasākums, kurā pateicības vārdus saņēma ikviens aktivitātes dalībnieks, savukārt 30 aktīvākie Preiļu 1. pamatskolas audzēkņi 1. jūnijā Siguldas pils estrādē piedalījās konkursa noslēguma pasākumā un svinīgajā apbalvošanā ar nosaukumu „Zaļās jostas izlaidums Brīnumskapī”. Pasākumā muzikālu priekšnesumu pavadībā tika sumināti absolventi – skolēnu konkursa laureāti, kā arī piedāvātas dažādas radošās un izglītojošās darbnīcas, orientēšanās spēles un citas aizraujošas aktivitātes, kā arī pašmāju ekoloģisko un videi draudzīgo produktu demonstrācijas.

Vecāku biedrības „Savai skolai” biedre, aktīva mamma Maruta Plivda pastāstīja, ka šāds pozitīvs rezultāts ir sasniegts, pateicoties brīvprātīgajai mammai Gunitai Akmentiņai, kura ar savu azartu un cīņas sparu ir iedvesmojusi pārējos iesaistīties, lai kopā sasniegtu spožas uzvaras! Īpašs paldies par atbalstu Andrim Strodam un visiem vecākiem, bez kuru palīdzības šādi rezultāti netiktu sasniegti! Tāpat biedrība pateicas Preiļu novada domei, Preiļu Galvenajai bibliotēkai, Līču bibliotēkai un Preiļu novada vakara (maiņu) un neklātienes vidusskolai par atbalstu pasākumā.

Apsveicam skolu ar panākumiem – paldies skolēniem par centību un azartu, īpašu paldies sakot skolas pedagogiem un vecākiem, kas mudina bērnus iesaistīties vides izglītības projektos, jo tikai kopīgi saudzējot un taupot dabas resursus, mēs vēršam bērnu un jauniešu uzmanību šķirošanas nepieciešamībai un nozīmei ikdienas dzīvē, kā arī veidojam izpratni, ka pareizi sašķiroti un pārstrādei nodoti atkritumi kļūst par vērtīgām izejvielām jaunu produktu ražošanā!

Jolanta Rubine,
Preiļu novada domes lietvedības pārzine

Pēdējās izmaiņas: 18.06.2014.