Ar Norvēģijas atbalstu stiprināsim pašvaldības kapacitāti

18.06.2014.

Jau iepriekš tikām ziņojuši, ka Preiļu novada pašvaldība ir iekļauta Latvijas Pašvaldību savienības (LPS) izvēlēto 9 pilotpašvaldību sarakstā, kuras laika posmā no 2013. gada 10. decembra līdz 2016. gada 30. aprīlim sadarbībā ar Norvēģijas Vietējo un reģionālo varas iestāžu asociāciju (Kommunesektorens organisasjon – KS) un Valsts Reģionālās attīstības aģentūru (VRAA) realizē projektu “Lietpratīga pārvaldība un Latvijas pašvaldību veiktspējas uzlabošana”.

Projekta gaitā tiek veidota lietpratīgas pārvaldības veicināšanas „mācīties salīdzinot” (benchlearning) sistēma. Tā kļūs par rīku pašvaldību veiktspējas uzlabošanai – sistēma stimulēs iniciatīvu no apakšas, aktivizēs vietējos politiķus un darbiniekus darboties teritorijas iedzīvotājiem apsolīto mērķu tuvināšanā. Galvenais „mācīties salīdzinot” instruments ir pašvaldību sadarbības tīkli. Projekta gaitā tiks veidoti četri pašvaldību tematiskie sadarbības tīkli: pašvaldību stratēģiskās vadīšanas tīkls, pašvaldību sociālā darba un veselības aprūpes pieejamības nodrošināšanas tīkls, pašvaldību sabiedrisko pakalpojumu un mājokļu politikas tīkls, pašvaldību izglītības un kultūras tīkls. Sadarbības tīkli tematiski ir saistīti ar LPS galvenajiem aktivitāšu virzieniem un esošajām komitejām, tādejādi papildinot esošo LPS politisko un administratīvo struktūru.

Projekta uzsākšanas stadijā Preiļu novada domes priekšsēdētājs Aldis Adamovičs un projekta komanda bija devušies izpētes braucienos uz Poliju un Norvēģiju, lai iepazītos ar šo valstu pašvaldību „mācīties salīdzinot” pieredzi, jo uz tās tiks būvēta arī Latvijas pašvaldību veiktspējas uzlabošana. Iegūtā pieredze, papildināta ar pasākumiem, kas raksturīgi Latvijai, tiks īstenota sadarbībā ar valsts iestādēm.

Pirmā Preiļu novada pašvaldības mārketinga stratēģijas izstrādes uzsākšanas sanāksme norisinājās 7. maijā, kuras laikā projekta vadītāji un eksperti Preiļu novada pārstāvjiem prezentēja projekta mērķus, plānotās aktivitātes un uzdevumus, kā arī sagaidāmos rezultātus. Savukārt, 13. jūnijā LPS Preiļos organizēja reģionālu diskusiju, kurā piedalījās Preiļu un kaimiņu novadu pašvaldību pārstāvji, deputāti un darbinieki. Diskusijā ar saviem vēstījumiem uzstājās projekta vadītāja Ligita Pudža, projekta vadošais eksperts Māris Pūķis, projekta datu bāzes administrators Jānis Upenieks, tīklu koordinators Aino Salmiņš, Norvēģijas vietējo un reģionālo varas iestāžu asociācijas projektu vadītāja Pernille Nesje, KS starptautisko projektu nodaļas vadītāja Elita Cakule un VRAA Sadarbības un informācijas departamenta vadošais pētnieks Jānis Bruņenieks. Diskusijas dalībnieki tika iepazīstināti ar “mācīties salīdzinot” sistēmas Latvijas modeli. Tā balstīsies uz datu bāzē apkopotas informācijas, pašvaldību pieredzes un zināšanu analīzi, lai meklētu katrai pašvaldībai piemērotu risinājumu konkrētā nozarē un pilnveidotu savas pašvaldības stratēģisko vadīšanu, līdz ar to veiksmīgāk sadarbojoties ar tādām mērķa grupām kā iedzīvotāji, uzņēmēji un apmeklētāji.

Projekts tiek īstenots, izmantojot 2,12 miljonu eiro finansējumu no Norvēģijas finanšu instrumenta 2009. – 2014. gada perioda programmas „Kapacitātes stiprināšana un institucionālā sadarbība starp Latvijas un Norvēģijas valsts institūcijām, vietējām un reģionālām iestādēm”. Projekta mērķis ir stiprināt institucionālo kapacitāti un cilvēkresursu attīstību valsts, vietējā un reģionālā līmenī, izveidojot ilgtspējīgu „mācīties salīdzinot” sistēmu, kas ir balstīta uz salīdzināmās bāzes metodes principiem un izmanto salīdzināmo datu bāzi pašvaldību veiktspējas uzlabošanai.

Jolanta Rubine,
Preiļu novada domes lietvedības pārzine

Foto no 13. jūnija reģionālās diskusijas Preiļos /foto – Sanita Bogdanova/

Pēdējās izmaiņas: 23.10.2018.