30. maijā godināja Preiļu novada izcilākos skolēnus un sportistus

30.05.2014.

30. maijā notika svinīgi pasākumi, kuru laikā tika pasniegtas naudas balvas Preiļu novada 2013./2014. mācību gada laureātiem vispārējā izglītībā, interešu izglītībā un sportā.   

Preiļu novada domes priekšsēdētājs Aldis Adamovičs, domes deputāte, Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas priekšsēdētāja Maruta Plivda kopā ar Izglītības pārvaldes vadītāju Andreju Zagorski apbalvoja Preiļu novada izglītības iestāžu, kā arī Bērnu un jauniešu centra audzēkņus, kuri ieguvuši augstus rezultātus sacensībās, konkursos, skatēs un mācību olimpiādēs. Kopumā naudas balvas tika pasniegtas 8145 euro apmērā.

Par sasniegumiem starpnovadu un valsts mācību priekšmetu olimpiādēs balvas saņēma 46 audzēkņi un 21 pedagogs no Preiļu Valsts ģimnāzijas, 49 skolēni un 2 skolotāji no Preiļu 1. pamatskolas, 14 skolēni un 3 skolotāji no Preiļu 2. vidusskolas, 6 audzēkņi un 1 pedagogs no Pelēču pamatskolas, 3 skolēni no Priekuļu pamatskolas un 6 audzēkņi no Salas pamatskolas.

Interešu izglītībā un profesionālās ievirzes jomā apbalvojumus saņēma 89 audzēkņi, 4 kolektīvi un 28 pedagogi. Par labiem rezultātiem dažādos sporta veidos naudas balvas šogad saņēma 57 audzēkņi, 15 treneri un skolotāji, 2 pieaugušie sportisti un 7 sporta veterāni.  

Preiļu novada pašvaldība lepojas, ka rezultātus novada izglītības iestādēs un sasniegumus sportā uzrāda gribasspēka pilni jaunieši, kuri spēj savu talantu attīstīt dažādās jomās. Prieks arī par mūsu pieaugušo sportistu un sporta veterānu rezultātiem. Preiļu novada domes izsaka pateicību arī skolēnu vecākiem un skolotājiem, kuri atbalsta un motivē jauniešus iegūt kvalitatīvas zināšanas un attīstīt savas spējas.

Pielikums: Preiļu novada Izglītības pārvaldes sagatavotā informācija – Preiļu novada skolēnu sasniegumi Starpnovadu (Aglonas, Preiļu, Vārkavas, Riebiņu un Līvānu novadi) olimpiādēs, Valsts olimpiādēs un Skolēnu Zinātniski pētnieciskajos darbos un sportā 2013./14.māc.g. (PDF) 

Maija Paegle,
Preiļu novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste 

Pēdējās izmaiņas: 23.10.2018.