„Gaidas” dejotāji veido jaunu deju uzvedumu

09.06.2014.

Preiļu 1. pamatskolas deju kopa „Gaida” iesākusi projekta „Satikšanās vecīša cimdiņā” aktivitātes. Divas dienas, no 9. jūnija līdz 10. jūnijam, nometnē Aglonā notika triju paaudžu tikšanās. Tā bija viena no projekta aktivitātēm, kad deju kopas dejotāji kopā ar vadītāju Gaidu Ivanovu un projektā pieaicinātajiem deju horeogrāfiem strādāja grupās, mācījās dejas, peldējās un piedalījās dažādās sacensībās.

Gaida Ivanova pastāstīja, ka projekta galvenā ideja ir satikšanās, pieredzes gūšana un jauna deju uzveduma izveidošana, kas priecēs novada cilvēkus. Projekta aktivitātēs tautas deja tiekas ar laikmetīgo deju, pieredzējušie horeogrāfi ar topošajiem, trīs dejotāju paaudzes dalās pieredzē.

Laikmetīgās dejas jauniešiem māca horeogrāfe Lilija Lipora, topošā horeogrāfe Anna Sevastjanova vada dejotājiem klasiskās dejas stundas, bet tautiskās dejas skaistumu dejotāji mācās iepazīt Gaidas Ivanovas vadītajās nodarbībās. Projektā iesaistījušies arī horeogrāfe Arta Slica un bijušie „Gaidas” dejotāji.

Projekta mērķis ir izveidot interesantu deju uzvedumu, piesaistot gan pieredzējušus, gan jaunos horeogrāfus, lai jaunajā paaudzē radītu vēl lielāku interesi par mūsu kultūras vērtībām. Dejotāji šādā veidā tiek rosināti radoši darboties, izmantojot pasaku motīvus un piedaloties visa uzveduma veidošanā, jo Preiļu 1. pamatskolas audzēkņi ne tikai mācīsies dejas, kopīgi tiks domāts arī par uzveduma dekorācijām un tērpiem.

Projekts tiek realizēts Valsts Kultūrkapitāla fonda mēŗkprogrammas „Latvijas valsts mežu atbalstītā Latgales kultūras programma 2014” ietvaros. Projekta īstenošanas laiks – no šī gada maija līdz 26. decembrim. Projekta aktivitātes turpināsies visu otro pusgadu un noslēgsies Ziemassvētku laikā ar uzvedumu Preiļu kultūras namā, kurš būs deju kopas „Gaida” dejotāju, vadītājas un pieaicināto horeogrāfu kopdarbs. Deju uzvedumu paredzēts parādīt arī Preiļu novada skolās un sociālajā centrā. Ar projekta norisi tā noslēgumā varēs iepazīties ikviens interesents, aplūkojot dalībnieku aktivitātes fotogalerijā.

Vēlam, lai izdodas projekta ieceres un lai jauka tikšanās deju uzvedumā gada nogalē!

Maija Paegle,
Preiļu novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste

Pēdējās izmaiņas: 23.10.2018.