Notika uzklausīšanas sanāksme par SIA „Preiļu saimnieks” iesniegto ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifa projektu

16.06.2014.

Otrdien, 10. jūnijā, Preiļu novada kultūras centrā notika Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas (SPRK) rīkotā uzklausīšanas sanāksme par SIA „Preiļu saimnieks” iesniegto ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifa projektu. Uzklausīšanas sanāksmē SIA „Preiļu saimnieks” pārstāvji informēja sanāksmes dalībniekus par iesniegto ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu projektu.

Kopējais ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu projekts aprēķināts atbilstoši ūdenssaimniecības tarifu aprēķināšanas metodikai. Galvenie iemesli tarifa pārskatīšanai ir minimālās darba algas palielināšanās, elektroenerģijas un citu resursu cenu kāpums kopš 2009. gada, kad tika apstiprināts iepriekšējais tarifs (šeit jāpiebilst, ka toreiz SIA „Preiļu saimnieks” bija viens no retajiem ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu sniedzējiem, kam tarifs tika apstiprināts ar samazinājumu, nevis ar palielinājumu), kā arī pēdējos gados SIA „Preiļu saimnieks” ieguldītās apjomīgās investīcijas ūdenssaimniecības attīstībā. Aizvadītajā gadā noslēdzās ES Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta otrā kārta maģistrālo tīklu rekonstrukcijai un izbūvei, kā atjaunoti novecojušie tīkli un visiem privātmāju iedzīvotājiem ir pieejami centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumi, jo tiek gatavotas izmaiņas likumdošanā, kas paredz kanalizācijas nosēdaku aizliegumu, jo tās ir antisanitāras un piesārņo vidi.

Iesniegtais ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu projekts attiecas uz Preiļu pilsētu un Aizkalnes un Līču ciemu un paredz, ka ūdensapgādes tarifa projekts (bez PVN) ir 0,83 EUR/m3 līdzšinējo 0,70 EUR/m3 vietā, un kanalizācijas pakalpojumu tarifs ir 1,41 EUR/m3 līdzšinējo 0,83 EUR/m3 vietā, bet tarifa izskatīšanas laikā šie skaitļi var mainīties.

Inese Šņepste,
SIA „Preiļu saimnieks” sabiedrisko attiecību speciāliste 

Pēdējās izmaiņas: 23.10.2018.