Piesaki savu kandidātu konkursam “Vienoti dažādībā”!

11.06.2014.

Sabiedrības integrācijas fonds ir izsludinājis konkursu “Vienoti dažādībā”, aicinot ikvienu izteikt savu atzinību tiem valsts un/vai pašvaldību iestāžu darbiniekiem, kuri ar savu ikdienas darbu snieguši ieguldījumu diskriminācijas mazināšanā un vienlīdzības principu iedzīvināšanā! Uzslavēsim tos darbiniekus, kuri jūsu organizācijai neliedz padoma vai palīdzības sasāpējušu jautājumu risināšanā un kuru profesionālais darbs un atbalsts ir ļāvis mazināt nevienlīdzīgu attieksmi pret dažādiem sabiedrības pārstāvjiem!

Pieteikumus aicinām iesūtīt līdz 12.jūnijam:
1. Personīgi, nogādājot tos SIF birojā Brīvības ielā 40-39, Rīgā, darba dienās no 8:30- 17:00;
2. Pa pastu, sūtot uz SIF biroju Brīvības ielā 40-39, Rīgā, ar norādi “Pretendenta pieteikums konkursam “VIENOTI DAŽĀDĪBĀ”;
3. Elektroniski, rakstot uz e-pasta adresi: progress1@sif.lv ar norādi “Pretendenta pieteikums “VIENOTI DAŽĀDĪBĀ”.

Konkursa žūrija iesniegtos pieteikumus izvērtēs trīs nominācijās: “Par ieguldījumu diskriminācijas mazināšanā”, “Par veiksmīgu sadarbību ar nevalstiskajām organizācijām vienlīdzīgu iespēju iedzīvināšanā”, “Par radošu pieeju, iestājoties pret nevienlīdzīgu attieksmi un aizspriedumiem pret dažādiem sabiedrības pārstāvjiem”.

Konkurss tiek organizēts projekta “Dažādi cilvēki, atsķirīga pieredze, viena Latvija” ietvaros. Projektu īsteno “Sabiedrības integrācijas fonds” sadarbībā ar “Latvijas Cilvektiesību centru” un “Latvijas Tiesnešu mācību centru”.

Papildus informācija: http://goo.gl/RupiZ6

Ar cieņu,
Madara Mežviete
madara.mezviete@sif.lv
67078206

 

Pēdējās izmaiņas: 11.06.2014.