Sākušies Daugavpils ielas rekonstrukcijas darbi

11.06.2014.

Pilnā sparā rit 2014. gada 15. maijā noslēgtā līguma par būvdarbiem objektā „Daugavpils ielas seguma 2. kārtas rekonstrukcija, Preiļos” realizācija.

Daugavpils ielas virsmas apstrāde 1383 m garumā ar 6,5 m platu asfaltēto ielas braucamo daļu ar 1,0 m platām nomalēm tiks izbūvēta no Liepājas ielas līdz DUS „Statoil”. Šobrīd ir veikta asfalta seguma izlīdzinošā frēzēšana un liekās grunts noņemšana un aizvešana uz atbērtni. Tuvākajā laikā notiks asfaltbetona seguma izbūve. Projektā paredzēts veikt arī komunikācijas vāku regulēšanu un nomaiņu, betona apmaļu, ceļazīmju un drošības barjeru uzstādīšanu.

Ielas remontdarbu laikā satiksme netiks slēgta, bet būs vietēji satiksmes ierobežojumi. Tāpēc autovadītājus aicinām būt uzmanīgiem – sekot līdzi ceļa zīmēm, ievērot ātruma un satiksmes kustības ierobežojumus, kā arī būt iecietīgiem ielas remontdarbu laikā.

Darbus veic SIA „Latgales ceļdaris”, un objekta nodošana ekspluatācijā paredzēta līdz 2014. gada 15. jūlijam. Projekts tiek īstenots Eiropas Reģionālā attīstības fonda projekta Nr. 3DP/3.2.1.0./12/APIA/SM/028 „Rēzeknes ielas rekonstrukcija no Brīvības ielas līdz Kalnu ielai, Preiļos” 3.2.1.2. aktivitātes „Tranzītielu sakārtošana pilsētu teritorijās” ietvaros. Līguma summa kopā ar PVN 21% – 152797,66 EUR.

Ilmārs Ivdris,
Preiļu novada domes
Transporta/tīklu inženieris

Pēdējās izmaiņas: 23.10.2018.