20. jūnijā Pelēču KN Baltinavas pagasta dramatiskā kolektīva „Palladas” teātra izrāde

20.06.2014.

20. jūnijā plkst. 16.00 Pelēču KN Baltinavas pagasta dramatiskā kolektīva „Palladas” teātra izrāde – Danskovīte „ONTONS  I ANNE”, komēdija „Līgo vakara noskaņās”

 

Pēdējās izmaiņas: 20.06.2014.