18. jūnijā seminārs BEZ ATKRITUMIEM – atkritumu samazināšanas iespējas Latvijā

18.06.2014.

Biedrība “homo ecos:” projekta “Nevalstisko organizāciju administratīvās kapacitātes stiprināšana jautājumos, kas saistīti ar līdzdalību politikas plānošanā un ieviešanā par atkritumiem kā izmantojamiem resursiem” ietvaros aicina

nevalstisko organizāciju un pašvaldību pārstāvjus, kā arī citus interesentus piedalīties seminārā

BEZ ATKRITUMIEM

Atkritumu samazināšanas iespējas Latvijā (PDF) 

2014. gada 18. jūnijā

no plkst. 12.30 līdz 17.00

Birojnīcā, Dzirnavu ielā 84k-2 (Berga Bazārā), Rīgā

Atkritumus radām mēs visi, bet vai mēs visi zinām, ka lielāko daļu no tiem iespējams pārstrādāt, atjaunot, kompostēt vai izmantot atkārtoti? Pasaulē arvien plašāk izvēršas kustība “bez atkritumiem” (angliski – zero waste), kas rosina paraudzīties uz atkritumiem kā vērtīgiem resursiem, savukārt Latvijā atkritumu šķirošana un pārstrāde joprojām ir vāji attīstīta un dominē atkritumu apglabāšana poligonos. Tomēr ikviens no mums var gan individuāli samazināt atkritumu daudzumu, gan arī iniciēt pārmaiņas savās kopienās un pašvaldību teritorijās, tādejādi samazinot dabas resursu nelietderīgu tērēšanu. Atkritumu samazināšana var būt aizraujošs un radošs process, piepildīts jauniem atklājumiem un iespējām.

Semināra norise:

12:30 – 13:00

Dalībnieku reģistrācija

13:00 – 13.15

Ievadvārdi un īsa iepazīstināšana ar projektu.

“homo ecos:” vadītāja Santa Krastiņa un “Latvijas Zaļās kustības” pārstāve Ināra Teibe.

13.15 – 13.40

“Bezatkritumu sabiedrība – veids, kā risināt atkritumu apsaimniekošanas jautājumus.”

“Zaļā brīvība” valdes priekšsēdētājs Jānis Brizga.

13.40 – 14.30

Valsts un pašvaldību loma atkritumu samazināšanā

“Atkritumu samazināšana Latvijā”

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Vides aizsardzības departamenta direktore Rudīte Vesere

Pašvaldību pieredze. (tiks precizēts)

14.30 – 15.00

Kafijas pauze

15.00 – 15.30

Sabiedrības izglītošanas nozīme atkritumu samazināšanas veicināšanā.

“Ziemeļvidzemes atkritumu apsaimniekošanas organizācija pieredze.”

ZAAO valdes priekšsēdētājs Aivars Sirmais

“Itālijas pilsētas Lukas veiksmes stāsts zero waste ieviešanā Eiropā.”

“homo ecos:” projektu vadītāja Agita Pusvilka

15.30 – 16.20

Sociālā uzņēmējdarbība – atkritumu otrā dzīve un pārvērtības jaunos produktos.

Pieredzes stāsti no “Buteljons”, “Otra elpa”, “Andelemandele”, “Lude” u. c.

16.20 – 17.00

Bezatkritumu dzīvesveids – kā neizmest, bet salabot, atdot, iemainīt un pārvērst.

“homo ecos:” pieredzes stāsti, “Humana People to People in Latvia” modes talkas un kustības “Atbrīvojies no lietām” (TBC)

Pateiksimies, ja par dalību seminārā informēsiet, reģistrējoties līdz š.g. 16.jūnijam šeit – http://ej.uz/bez_atkritumiem.

Semināra kontaktpersona ir Laura Melne, e-pasts: laura.melne@homoecos.lv.

ESF projekts „Nevalstisko organizāciju administratīvās kapacitātes stiprināšana jautājumos, kas saistīti ar līdzdalību politikas plānošanā un ieviešanā par atkritumiem kā izmantojamiem resursiem”, Līguma identifikācijas Nr.1DP/1.5.2.2.2/12/APIA/SIF/110/136 (projekta īstenotājas: biedrības “homo ecos:”, “Zaļā brīvība” un “Latvijas Zaļā kustība”).

Pēdējās izmaiņas: 23.10.2018.