Preiļu novads pārņem stafeti „Latvijas Ordeņu brālības” salidojuma organizēšanā

07.06.2014.

Jau 15 gadus biedrība “Latvijas Ordeņu brālība” organizē salidojumus kādā no Latvijas novadiem. 7. jūnijā norisinājās brālības biedru 16. salidojums, ko šogad organizēja Talsu novada pašvaldība. Pasākumā Talsos piedalījās arī Preiļu novada pārstāvji – domes priekšsēdētāja vietnieks Juris Kovaļevskis, Preiļu Vēstures un lietišķās mākslas muzeja direktore Tekla Bekeša un domes sabiedrisko attiecību speciāliste Maija Paegle.

Pasākumu ievadīja Talsu novada pašvaldības vadības un citu amatpersonu uzrunas pie Talsu brīvības cīnītāju piemiņai veidotā pieminekļa „Koklētājs”. Talsu Tautas namā notika svinīgas uzrunas, klausījāmies un vērojām Talsu „Dziesmu skolas” muzikālo uzvedumu kopā ar Talsu Kristīgās vidusskolas Zvanu ansambli. Turpinājumā varēja iepazīt Talsu pilsētu stundu garā ekskursijā, kas noslēdzās ar pusdienu zupu Talsu novadā izveidotajā „Eiropas birzī”.    

Noslēguma pasākums notika Talsu Tautas namā, kur skanēja Stendes vīru ansambļa un Stendes vokāli instrumentālā ansambļa koncerts. Par viesmīlīgo uzņemšanu talseniekiem pateicās Ordeņu brālības biedri, nododot Talsu novadam vēstījumu – trīs Brālības ordeņu: Atzinības krusta, Viestura ordeņa un Trīszvaigžņu ordeņa attēlu. Tā kā septiņpadsmito Latvijas Ordeņu brālības salidojumu plānots organizēt Preiļos, simbolisko organizatora stafeti no Ordeņu brālības un Talsu pašvaldības saņēma Preiļu novada domes priekšsēdētāja vietnieks Juris Kovaļevskis.

Ordeņu brālība apvieno cilvēkus, kuri par izciliem nopelniem Latvijas valstiskās neatkarības atgūšanā, saimnieciskās dzīves, kultūras, zinātnes, mākslas un citu jomu attīstībā apbalvoti ar Triju zvaigžņu ordeni, Viestura ordeni, Atzinības krustu vai šo ordeņu Goda zīmi. Patlaban brālībā ir vairāk nekā 300 biedru no visiem Latvijas novadiem, kā arī ārvalstīm – Lietuvas, ASV, Kanādas, Zviedrijas, Anglijas, Vācijas, Izraēlas un Austrālijas.

Maija Paegle,
Preiļu novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste 

Pēdējās izmaiņas: 07.06.2014.