Pašvaldības policijas informācija par darba rezultātiem maijā

10.06.2014.

Preiļu novada pašvaldības policija šī gada maijā par konstatētajiem administratīvajiem pārkāpumiem sastādījusi 90 administratīvo pārkāpumu protokolus, no tiem: par alkoholisko dzērienu lietošanu sabiedriskās vietās vai par atrašanos sabiedriskās vietās reibuma stāvoklī sastādīti 37 protokoli, par domes saistošo noteikumu pārkāpumiem – 34 protokoli, par administratīvajiem pārkāpumiem ceļu satiksmē – 7 protokoli (no tiem protokoli – paziņojumi – 4).

1 protokols sastādīts par bērna atstāšanu bez uzraudzības, 2 – par bērna aprūpes pienākumu nepildīšanu, 6 – par dzīvošanu bez derīga personību apliecinoša dokumenta, 1 – par to, ka nav deklarēta dzīvesvieta, 1 protokols sastādīts par dzīvnieku turēšanas prasību pārkāpšanu, 1 protokols – par atkritumu apsaimniekošanas noteikumu pārkāpumu.

Mēneša laikā ir saņemta un apstrādāta informācija par dažāda veida drošības un sabiedriskās kārtības traucējumiem novada administratīvajā teritorijā, kopā ir bijuši 54 izsaukumi un pieteikumi. 15 gadījumos izskatīti fizisku un juridisku personu iesniegumi (pieteikumi) un sniegtas atbildes uz tiem.

Darba procesā ir sagatavoti un izsūtīti 93 dažāda veida administratīvie materiāli iestādēm, juridiskām un fiziskām personām, veikti 8 pasākumi ar Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldes Preiļu iecirkņa amatpersonām drošības un sabiedriskās kārtības nodrošināšanā Preiļu novada administratīvajā teritorijā, kā arī veikti 5 makšķerēšanas noteikumu ievērošanas kontroles pasākumi Preiļu novada ūdenstilpēs.

Jānis Trubačs,
Preiļu novada Pašvaldības policijas priekšnieks

 

Pēdējās izmaiņas: 10.06.2014.