Paziņojums par projektu iesniegumu atlases izsludināšanu daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai

10.06.2014.

Saskaņā ar Preiļu novada domes saistošo noteikumu Nr.2013/26 „Par Preiļu novada pašvaldības līdzfinansējuma apjomu un tā piešķiršanas kārtību daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai” III daļas 7. punktu:

  1. projektu iesniegšanas beigu termiņš – 2014. gada 16. septembris;
  2. maksimālais pieejamais finansējuma apjoms – EUR 14920;
  3. persona, ar kuru pirms projekta iesniegšanas jāsaskaņo plānoto izmaksu aprēķins (tāme) – Preiļu novada domes būvvaldes vadītājs Arvils Pundurs (t. 29142641)
Pēdējās izmaiņas: 10.06.2014.