Veselības inspekcija aicina pievērst uzmanību ārstniecisko pakalpojumu sniedzēju kvalifikācijai

10.06.2014.

Veselības inspekcija vērš iedzīvotāju uzmanību – ja vēlaties saņemt ārstnieciskos pakalpojumus, jums ir jāpārliecinās, ka tos piedāvā reģistrēta ārstniecības iestāde, kurā strādā kvalificētas ārstniecības personas.

Veselības inspekcija ir saņēmusi iesniegumus, kuros iedzīvotāji sūdzas par nekvalitatīvi veiktām procedūrām, maldīgi tās uzskatot par ārstnieciskajiem pakalpojumiem, lai gan patiesībā ir saņēmuši skaistumkopšanas pakalpojumus. Tādēļ gadījumos, kad ir nepieciešams saņemt ārstnieciskos pakalpojumus (t.i., procedūras, kas tiek pielietotas kā ārstnieciskā metode slimību ārstēšanai un profilaksei un medicīniskajai rehabilitācijai), aicinām pārliecināties, vai jūsu izvēlētā iestāde ir ārstniecības iestāde.

Visām ārstniecības iestādēm jābūt reģistrētām Ārstniecības iestāžu reģistrā, par ko varat pārliecināties Veselības inspekcijas mājaslapā http://vi.gov.lv/lv/air, norādot jūs interesējošās ārstniecības iestādes nosaukumu.

Vēršam uzmanību, ka patstāvīgi nodarboties ar ārstniecību atļauts ārstniecības personām, kuras ir sertificētas un ir reģistrētas Ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģistrā. Informācija par Ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģistrā reģistrētajām personām ir atrodama Veselības inspekcijas mājaslapā http://vi.gov.lv/lv/pr. Lūdzam pirms speciālista apmeklējuma pārliecināties par tā kvalifikāciju.

Lai sniegtu ārstnieciskos pakalpojumus, medicīniskajai izglītībai un ārstniecības personas statusam jābūt arī masieriem, kosmētiķiem, skaistumkopšanas speciālistiem kosmetoloģijā, podologiem (pēdu kopšanas speciālistiem) un uztura speciālistiem.

Lielais pieprasījums pēc dažādiem skaistumkopšanas speciālistiem un vēlme strādāt šajā profesijā ir radījis izglītības piedāvājumu dažādu neformālu kursu veidā. Šo kursu apmeklētāji apgūst pieaugušo neformālās izglītības programmu un pēc šādu kursu beigšanas saņem izglītības iestādes sagatavotu neformālās izglītības apguvi apliecinošu dokumentu (apliecību, sertifikātu, izziņu). Kursi dod iespējas darboties skaistumkopšanas un SPA salonos, taču tikai attiecīgo kursu pabeigšana neļauj to beidzējam reģistrēties un sertificēties kā ārstniecības personai, līdz ar to nedod tiesības sniegt ārstnieciskus pakalpojumus.

Informāciju sagatavoja:
Veselības inspekcijas Komunikācijas nodaļas
sabiedrisko attiecību speciāliste Agnese Gusarova
Tālrunis: 67819677, 28342858

 

Pēdējās izmaiņas: 10.06.2014.