Notiek siltumskaitītāju verifikācija

05.06.2014.

SIA „Preiļu saimnieks” Siltumapgādes daļa vasaras mēnešos, kad aktīvā apkures sezona ir beigusies un katlu mājas strādā tikai karstā ūdens nodrošināšanas režīmā, gatavojas jaunajai apkures sezonai. Viens no lielākajiem sagatavošanās darbiem šovasar ir kārtējā siltumskaitītāju verifikācija (pārbaude jeb novērtējums atbilstoši metroloģiskajām prasībām).

Siltumapgādes un ūdensapgādes nodaļas vadītājs Vladimirs Haritonovs informē, ka tiks verificēti 85 siltumskaitītāji daudzdzīvokļu mājās un 28 siltumskaitītāji organizācijās un iestādēs. Verifikāciju veic SIA „Latvijas metroloģijas centrs” Daugavpilī.

Siltumenerģijas skaitītāji tiek ekspluatēti augstas temperatūras un mainīgas slodzes apstākļos, tādēļ saskaņā ar normatīvajiem aktiem to verifikācija ir jāveic reizi divos gados sertificētā metroloģiskā laboratorijā.

Inese Šņepste,
SIA „Preiļu saimnieks” sabiedrisko attiecību speciāliste 

 

Pēdējās izmaiņas: 05.06.2014.