Iedzīvotāji var piesaistīt pašvaldības līdzfinansējumu daudzdzīvokļu dzīvojamajām mājām piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai

03.06.2014.

Preiļu novada dome aicina iedzīvotājus izmantot pašvaldības līdzfinansējumu daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai. Uz līdzfinansējuma saņemšanu var pretendēt daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, kuru kopējā platība ir lielāka par 200 m2 un tajā esošo neapdzīvojamo telpu platība nepārsniedz 25% no dzīvojamās mājas kopējās platības. Dzīvojamai mājai ir jābūt pārņemtai dzīvokļa īpašnieku valdījumā vai par mājas apsaimniekošanu vai pārvaldīšanu ir noslēgts pilnvarojuma līgums.

Lai pieprasītu pašvaldības līdzfinansējumu, ir jābūt normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā pieņemtam dzīvokļu īpašnieku kopības lēmumam par mājai piesaistītā zemesgabala labiekārtošanu un finansējuma nodrošinājumu. Noteikumi paredz, ka līdzfinansējuma pieprasījuma dokumentu iesniegšanas brīdī nekustamā īpašuma nodokļa parāds par attiecīgajā dzīvojamā mājā esošajām telpu grupām un mājai piesaistīto zemesgabalu nepārsniedz 15% no taksācijas gadam kopējās aprēķinātās nekustamā īpašuma nodokļa summas. 15% nedrīkst pārsniegt arī dzīvokļu īpašnieku apsaimniekošanas maksas un pārējo ar dzīvokļa lietošanu saistīto pamatpakalpojumu maksājumu parāds.

Pašvaldības līdzfinansējums 50% apmērā no izmaksām tiek piešķirts brauktuves, ietves vai stāvlaukuma jaunbūvei, rekonstrukcijai vai renovācijai, apgaismojuma jaunbūvei, rekonstrukcijai vai renovācijai – 75% apmērā no darbu izmaksām. Piesaistītā zemesgabala labiekārtojumam – bērnu rotaļu laukuma, soliņu un atkritumu urnu, atkritumu konteineru laukumu izbūvei, zālienu ierīkošanai tiek piešķirts līdzfinansējums 75% apmērā, tehniskā projekta izstrādei – 50 % apmērā no projekta izstrādes izmaksām un 80 % apmērā no brauktuvju, ietvju vai stāvlaukuma esošā seguma renovācijas darbu izmaksām.

Viena projekta iesnieguma kopējais finansējuma apmērs nedrīkst pārsniegt EURO 14 000.

Papildus informācija un Preiļu novada domes saistošie noteikumi „Par Preiļu novada pašvaldības līdzfinansējuma apjomu un tā piešķiršanas kārtību daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai” pašvaldības mājas lapā www.preili.lv

Maija Paegle,
Preiļu novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste

Pēdējās izmaiņas: 23.10.2018.